Aanvragende partij

FAWE Rwanda

Consortiumpartners Q-Point

Gender2Connect

Africa Development Consultant Ltd. (ADC, Rwanda)

De betrokken partij

The Forum for African Women Educationalists (FAWE)

Het Forum for African Women Educationalists (FAWE) is een Oost-Afrikaanse non-profit ledenorganisatie, welke in 34 landen in Afrika ten zuiden van de Sahara actief is om onderwijs voor meisjes en vrouwen te bevorderen. De organisatie werd opgericht in 1992 en heeft haar hoofdkantoor in Nairobi (Kenia). De visie, missie en doelstelling zijn gericht op kwaliteitsonderwijs voor meisjes en vrouwen. FAWE Rwanda werd in 1997 opgericht door een groep Rwandese vrouwen die als gemeenschappelijk doel hadden het land op te bouwen en de nationale ontwikkeling te bevorderen door onderwijs voor meisjes en vrouwen toegankelijker en beter te maken. Sinds de oprichting is FAWE Rwanda uitgegroeid tot een gerenommeerde partner en steunpunt voor onderwijs voor vrouwen in Rwanda. FAWE heeft samengewerkt met verschillende internationale, regionale en nationale organisaties die zich richten op het veranderen van het genderlandschap en de houding ten opzichte van onderwijs voor meisjes in Rwanda, waaronder de Rwanda Education Board, UNICEF en UNESCO.

De belangrijkste aandachtsgebieden van FAWE:

  • Het verstrekken van studiebeurzen;
  • Belangenbehartiging: voorvechter en pionier met initiatieven die bijdragen aan de verschuiving in de publieke opinie ten aanzien van onderwijs voor meisjes en een verbeterde positieve omgeving voor meisjes op school;
  • Empowerment van meisjes: door buitenschoolse programma’s, loopbaanbegeleiding, mentorschap en een alumniprogramma.

Context

Hoewel er grote vooruitgang is geboekt met het bereiken van gendergelijkheid in Rwanda, moet er meer worden gedaan om de nieuwe generaties, vooral meisjes en vrouwen, uit te rusten met de vaardigheden om in de realiteit van morgen te slagen. Armoede, handicap, geslacht, migratiestatus en taalbarrières zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van hun uitsluiting van onderwijs op alle niveaus. Helaas heeft de huidige Covid-19-pandemie ertoe geleid dat bestaande ongelijkheden nog dieper zijn verankerd en de kloof tussen anderen nog groter is geworden.

Projectdoel en outputs

Geboden services

Management en personeel van FAWE zijn door het Q-Point consortium met de partners Africa Development Consultant Ltd (ADC) en Gender2Connect op een praktische manier getraind in gender-gerelateerde onderwerpen: gender mainstreaming in onderwijsinstellingen, het schrijven van projectvoorstellen, incubatie en ondernemersvaardigheden voor duurzame ontwikkeling gericht op FAWE meisjes en afgestudeerden.

De FAWE-medewerkers, alumni en mentoren zijn getraind in bovengenoemde onderwerpen en in projectacquisitievaardigheden, zodat ze meer klanten en fondsen kunnen werven om meer programma’s op onderwijsinstellingen te kunnen faciliteren.

Als Q-Point boden we vaardigheidstraining aan in de vorm van drie werkpakketten volgens de Training of Trainers (ToT) aanpak met de nadruk op leren door te doen:

  • Werkpakket 1: Gendermainstreaming in onderwijsinstellingen;
  • Werkpakket 2: Incubatie en ondernemersvaardigheden voor duurzame ontwikkeling, gericht op meisjes en afgestudeerden van FAWE;
  • Werkpakket 3: Vaardigheden voor het schrijven van voorstellen.

Opdrachtgever

Gefinancierd door het Nederlandse Minsterie van Buitenlande Zaken en beheerd door Nuffic, als deel van het Orange Knowledge Programme, project nummer OKP-TMT.21/00143.

Looptijd

Juni 2021 – Maart 2022

Impressie van de training:

Andere projecten

Meer projecten