Aanvragende partij (en partners):

Agarfa ATVET College

Consortiumpartner(s) Q-Point:

IPC Groene Ruimte (Netherlands), Gender2Connect

Projectdoel

Q-Point B.V. implementeert, samen met IPC Groene Ruimte en Gender2Connect, een reeks trainingen met de focus op technische vaardigheden voor personeel, docenten en colleges van zowel Agarfa ATVET College als regionale stakeholders, door middel van korte trainingssessies, gebruikmakend van de training-of-trainersaanpak.

Het college werkt in lijn met het plan van de Ethiopische regering om de landbouwproductie en -productiviteit te verbeteren. Verwacht wordt dat afgestudeerden van Agarfa ATVET College de eerste lijn van contact met de gemeenschap zullen vormen en de geschoolde arbeidskrachten die de industrie nodig heeft voor het dagelijks beheer van investeringen. In dit verband streeft Agarfa ATVET College ernaar hooggekwalificeerde technische afgestudeerden af te leveren die boeren en industrieën kunnen ondersteunen.

Context

Vervolg op eerder project

Sinds de start van het NICHE-project ETH178 (lopend tot 2017) in 2013 werkt het Agarfa ATVET College structureel aan capaciteitsontwikkeling van hun personeel op het gebied van kleinschalige en micro-irrigatie en andere gerelateerde onderwerpen voor de landbouw in Ethiopië. Hoewel er nu extra personele capaciteit en opleidingsinfrastructuur beschikbaar is (irrigatiedemonstratieveld, computerlab), is er nog steeds behoefte aan verbetering van de opleidingskwaliteit en de inzetbaarheid van afgestudeerden om succesvoller te zijn in outreach en voorlichting, gezien de vraag van industrieën en de verdere praktische ondersteuning en ontwikkeling van vaardigheden.

Aanpak en outputs

Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie is het belang van het ontwikkelen en aanbieden van gecombineerde opleidingscursussen (blended learning: zowel klassikaal als online) over irrigatie, water, post-oogstbeheer en ondernemerschap zichtbaarder geworden. In kritieke perioden (bijv. politieke instabiliteit en ziekten) kunnen studenten, boeren in het gebied en andere belanghebbenden zo een beroep blijven doen op de diensten van het Agarfa ATVET College.

Een blended learning-omgeving is opgenomen in de ontwikkeling van de trainingen. De sessies zijn gebaseerd op de opleidingsbehoeften van Agarfa ATVET College:

  1. Beheer van irrigatiesystemen
  2. Post-harvestmanagement
  3. Incubatie en ondernemersvaardigheden gericht op meisjes en vrouwen

Opdrachtgever

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer: OKP-TMT.21/00211

  • Agarfa TVET College logo

Duur

Januari 2022 – Maart 2023

Andere projecten

Meer projecten