Om uw bedrijf efficiënt te leiden, faalkosten te minimaliseren en transparantie te bieden aan afnemers, is het van essentieel belang de processen in uw organisatie inzichtelijk en beheersbaar te houden. Kwaliteitsmanagementsystemen, zoals ISO 9001:2015, vormen de basis voor gestructureerde controle van bedrijfsprocessen en productkwaliteit. Voor de siergewassen-, boomkwekerij- en bollenteeltsector zijn specifieke kwaliteitssystemen ontwikkeld om productkwaliteit te garanderen. 

Certificeringen

 • GLOBALG.A.P. voor bloemen en planten + GRASP

  De GLOBALG.A.P. standaard richt zich op de veiligheid en certificering van de primaire productie- en toeleveringsketen. Deze certificering kan worden aangevuld met diverse ‘add-on’-modules zoals de GRASP-module die zich richt op het welzijn van de werknemers.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • GLOBALG.A.P. Chain of Custody

  Indien u GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten wilt verhandelen of verpakken, dient u GLOBALG.A.P. Chain of Custody-gecertificeerd te zijn.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • MPS-GAP

  MPS-GAP is een toegangscertificaat voor leveringen aan internationale retailers. Het certificaat waarborgt naleving van onder andere traceerbaarheidsvereisten, milieunormen, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en terugroepprocedures. Om dit certificaat te behalen dient u MPS-ABC-deelnemer te zijn en te beschikken over een geldige MPS-ABC-kwalificatie.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • MPS-Socially Qualified

  Handelaren en consumenten hechten waarde aan eerlijke arbeidsomstandigheden. Het MPS-Socially Qualified (SQ) certificaat bevestigt dat uw bedrijf voldoet aan de (inter)nationale veiligheids- en gezondheidseisen. Hiermee is het SQ-certificaat een waardevolle toevoeging aan MPS-ABC.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • MPS-Quality

  Met MPS-Quality kunt u de kwaliteit van uw bedrijfsprocessen zichtbaar verbeteren. U start met het beschrijven van belangrijke processen zoals inkoop, sorteren, verpakken en houdbaarheidstesten. Nadat deze beschrijvingen zijn getoetst aan de vereisten en drie maanden praktijkervaring, wordt uw bedrijf geaudit en erkend MPS-leverancier. MPS-Quality is geschikt voor samenwerkende bedrijven zoals (telers)verenigingen.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • MPS-Florimark GTP

  Voor meer dan alleen traceerbaarheid van uw bloemen en planten kunt u met het MPS-Florimark GTP-certificaat voldoen aan de sociale, kwaliteits-, en milieu-eisen van uw klant. Aanvullend stimuleert het MPS-Florimark GTP-schema samenwerking in de keten.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • MPS-Florimark Trade

  MPS-Florimark Trade beoordeelt kwekers, handelaren en veilingen op dezelfde kwaliteits- en betrouwbaarheidscriteria. Dit label bestaat uit drie deelcertificaten:

  – Florimark TraceCert (traceerbaarheid van bloemen en planten)
  – Florimark GTP (traceerbaarheid, milieu-, kwaliteits-, en sociale eisen)
  – ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement)

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • Naktuinbouw Elite – uitgangsmateriaal siergewassen

  Naktuinbouw en de bloemisterijsector hebben samen het Naktuinbouw Elite kwaliteit-plus-systeem ontwikkeld. Dit systeem waarborgt de ziektevrijheid en groei van uw producten. Hiermee garandeert u een hoge kwaliteit, wat leidt tot hogere productie- en opbrengstcijfers.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • NAL – laboratoria zaadbedrijven

  Naktuinbouw Authorized Laboratories (NAL) autoriseert zaadkwaliteitsonderzoek. Hierbij wordt gecontroleerd of laboratoria voldoen aan de gewenste betrouwbaarheid en of alle onderdelen van zaadkwaliteitsonderzoek in acht worden genomen.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • CDG

  Bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten voldoen aan de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het CDG-certificatieschema en te zijn opgenomen in het register van de Stichting CDG. Stichting CDG draagt zorg voor de uitvoering van de AVV-certificering en het CDG-certificatieschema.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • ISO 9001:2015

  De ISO 9001:2015 is een wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement bedoeld om prestaties van organisaties te verbeteren, aan de verwachtingen van klanten te voldoen en hun toewijding aan kwaliteit te tonen. De implementatie van ISO 9001:2015 toont dat uw organisatie proceseffectief is en getraind personeel heeft voor foutloze dienstverlening en productie.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering