Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen zijn onmisbare aspecten in een moderne organisatie. Economische prestaties dienen te worden behaald binnen de ecologische randvoorwaarden van people, planet en profit. Zo bieden circulaire benaderingen aanzienlijke kansen voor duurzaamheidsontwikkeling in bedrijven. Bij Q-Point denken wij actief met u mee over maatschappelijk verantwoorde werkomstandigheden, een duurzame bedrijfsvoering, ketenverantwoordelijkheid en passende oplossingen voor sociaaleconomische uitdagingen.  

Onze adviseurs ondersteunen bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), circulaire economie en CSRD-vraagstukken. Circulariteit wordt internationaal erkend als een geschikte systeembenadering om wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en milieuvervuiling aan te pakken. Met een brede expertise in advisering, auditeren, wetgevingsnaleving, duurzaamheid, kwaliteits-, data- en risicomanagement, staan wij klaar om u te begeleiden naar een verantwoorde en toekomstbestendige onderneming. 

CSRD en ESG

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft als doel het bevorderen van transparantie en traceerbaarheid in de hele keten. Zo streeft de CSRD naar de evaluatie van de materiële impact van bedrijfsactiviteiten op het klimaat, de biodiversiteit, water en mensenrechten. 

Als onderdeel van deze doelstelling is volledige en transparante duurzaamheidsrapportage een verplicht en integraal onderdeel van het jaarverslag en de langetermijnstrategie van bedrijven. CSRD-rapportage betrekt het hele bedrijf en relevante externe stakeholders zoals afnemers, leveranciers en NGO’s bij het streven naar een duurzame onderneming. 

De CSRD heeft als doel duurzaamheidsrapportage verplicht te stellen. Vanaf 2024 geldt deze verplichting voor beursgenoteerde bedrijven met 500 of meer werknemers. Vanaf 2025 moeten ook bedrijven die voldoen aan twee van de drie onderstaande criteria aan deze verplichting voldoen. 

 • Totale activa van meer dan 20 miljoen 
 • Netto-omzet van meer dan 40 miljoen 
 • Meer dan 250 werknemers 

Vanaf 2026 moeten ook kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven aan de rapportageverplichting voldoen. 

Het integreren van bestaande tools met het gebruik van risico- en impactanalyses en Due Diligence Frameworks is essentieel voor het beoordelen van materialiteit en het kwantificeren van risico’s, gevolgen en kansen op het gebied van duurzaamheid. Onze adviseurs helpen bij de begeleiding en uitwerking van de CSRD. In een multidisciplinair team adviseren wij u over de noodzakelijke stappen van de CSRD, van het in kaart brengen tot implementatie. Daarnaast auditeren onze adviseurs op conformiteit met de CSRD. 

Q-Scan

Veel bedrijven beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem en zijn gecertificeerd om aan de vraag van klanten te voldoen. De optimalisatie van dit managementsysteem is cruciaal, waarin uitdagingen op het gebied van rendement, functionaliteit en verbetering centraal staan. 

Wij zijn ervan overtuigd dat uw kwaliteitssysteem geoptimaliseerd kan worden. Daarom hebben we de Q-Scan® ontwikkeld. Deze tool benut interne kennis in uw bedrijf om zo zwakke punten te identificeren en het gebruikt van het managementsysteem te optimaliseren. De Q-Scan® biedt met minimale inspanning concrete resultaten voor de directie en kwaliteitsmanagers en zorgt voor procestransparantie met een concrete aanpak voor verbetering. Zo helpen wij uw bedrijf aan een solide fundament voor uw managementsystemen. 

Verspillingsanalyse

Q-Point heeft diverse organisaties geadviseerd over het verminderen van voedselverspilling, zowel in de horeca als in de supermarktsector. Onze adviseurs benaderen problemen vanuit een integrale ketenbenadering, waarbij elke schakel wordt meegenomen. 

Projecten 

Een van de projecten uitgevoerd door onze adviseurs was in opdracht van Koninklijke Burgers’ Zoo, met als doel een reductie van 50% van de vermijdbare voedselverspilling. Onze adviseurs hebben zich gericht op diverse aspecten. Zo is het project begonnen met het bestuderen van het consumptiegedrag van bezoekers, gevolgd door een procesoptimalisatie. Er werd een voorspelprogramma ontwikkeld wat leidde tot een verbeterde werk- en denkwijze in de restaurants en een aanzienlijke vermindering van voedselverspilling. Boven verwachting verspillen de restaurants in de dierentuin nu 75% minder voedsel, kopen ze 30% minder in en genereren ze dezelfde omzet. Voor deze innovatieve aanpak ontving Q-Point in oktober 2016 de Food Valley Award. 

Een ander project uitgevoerd door onze adviseurs was in opdracht van een Nederlandse supermarktketen, met als doel inzicht in de impact van de houdbaarheidsdatum (THT) op de derving van producten. Consumenten zijn sceptisch betreft afgeprijsde artikelen naarmate de THT-datum is verstreken, ondanks dat de verkoop van producten met een verlopen THT-datum is toegestaan zolang het product zijn normale eigenschappen behoudt. Onze adviseurs onderzochten de mogelijkheid tot verlenging van de THT-datum, zonder concessies aan de eigenschappen van het product. Een verlenging van één dag leidde tot een reductie van afboekingen van circa 15%, een aanzienlijke besparing voor de supermarkt. 

Ketenscan

In de versketen is het cruciaal prestaties te meten om inzicht te krijgen in de verbeterpunten voor marktpartijen. Vanuit deze behoefte hebben we bij Q-Point een uniek meetinstrument ontwikkeld: de Ketenscan®. Dit instrument heeft als doel de samenwerking in de keten te bevorderen en alle betrokken partners concurrentievoordeel te bieden.  

Wat de Ketenscan® waardevol maakt, is dat hij zich onderscheidt door direct verband te leggen tussen bedrijfsstrategieën en prestaties van andere ketenpartijen. Ook biedt het instrument inzicht in ketenprocessen en de relaties tussen ketenpartijen. Deze inzichten vormen de basis voor een prestatiemeting, waarmee verbeterpunten in de keten kunnen worden geïdentificeerd. 

Met onze expertise kunnen bedrijven doelgericht werken aan het versterken en ontwikkelen van de keten, evenals het verbeteren van procesefficiëntie en het besparen van kosten. 

Certificeringen

 • Biologisch/Skal

  Indien u werkt met biologische producten in de levensmiddelen-, diervoeder-, planten- of bollensector, bent u verplicht te voldoen aan de biologische wetgevingen. Dit houdt in dat u een certificatieplicht heeft voordat u met biologische producten kan werken. In Nederland wordt deze certificering uitgevoerd door Skal.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • On the way to PlanetProof

  On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat laat zien dat levensmiddelen- en sierteeltproducten duurzamer zijn geproduce

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • On the way to PlanetProof Chain of Custody

  Indien u PlanetProof gecertificeerde producten wilt verhandelen of verpakken dient u PlanetProof Chain of Custody gecertificeerd te zijn.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • AH Beter voor Natuur & Boer

  Vanuit de Albert Heijn zijn vier ‘Beter voor-programma’s’ ontwikkeld die zich richten op dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit.

  – Beter voor Natuur & Boer (groente- en fruittelers)
  – Beter voor Koe, Natuur & Boer (melkveehouders)
  – Beter voor Kip, Natuur & Boer (pluimveehouders)
  – Beter voor Varken, Natuur & Boer (varkensboeren)

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering
 • Linking Environment and Farming (LEAF Marque)

  Indien u wilt leveren aan de Britse retail, dient u LEAF Marque gecertificeerd te zijn. LEAF richt zich op duurzame landbouw via een Integrated Farm Management benadering. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de primaire productie maar ook naar de gehele organisatie.

  Bezoek de websiteQ-Point verzorgt de certificering