GLOBALG.A.P. – IFA/GLOBALG.A.P. – GRASP

GLOBALG.A.P. is een wereldwijd erkende standaard op het gebied van voedselveiligheid, transparantie en duurzaamheid in de agrarische sector. Deze certificering biedt richtlijnen voor het opzetten, onderhouden en verbeteren van een GLOBALG.A.P.-systeem. In deze training maakt u kennis met normeisen van de GLOBALG.A.P. Smart en/of GFS. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt er besproken wat deze standaard betekent voor uw bedrijf. 

GRASP-’add-on’

GLOBALG.A.P. kan worden uitgebreid met een GRASP-’add-on’. Deze aanvullende module richt zich op het beoordelen van sociale praktijken met betrekking tot arbeidsomstandigheden, gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers. Deze certificering laat zien dat uw bedrijf voldoet aan de sociale criteria van GLOBAL.G.A.P. In deze aparte training wordt er specifiek gekeken naar de aanvullende eisen van de GRASP-’add on’ en de vereisten die van bedrijven worden verwacht om hieraan te voldoen. 

Doel 

Begrijpen van de eisen van GLOBAL.G.A.P. en GRASP en de implementatie hiervan in de bedrijfsvoering. 

Certificaat 

Bij volledige deelname aan de training ontvangt u een certificaat.