Interne audit

Interne audits vormen de basis van verbeteringen binnen kwaliteitssystemen. Systematische evaluaties van bedrijfsprocessen waarborgen de effectiviteit, efficiëntie en naleving van kwaliteitsmanagementsystemen in een bedrijf.  

Als auditor is het cruciaal om te begrijpen hoe het auditproces in zijn werk gaat. Dit omvat de voorbereiding, de identificatie van tekortkomingen, het initiëren van verbeteringsmogelijkheden en de rapportage van bevindingen. Tijdens de training worden de verschillende aspecten van een interne audit op praktische wijze toegelicht. Deelnemers worden actief betrokken in verschillende casussen door middel van rollenspellen. Zo wordt theoretische kennis direct op praktische wijze toegepast. 

De training kan ook incompany worden georganiseerd. Neem voor meer informatie hierover direct contact met ons via secretariaat@q-point-bv.nl.

Doel 

U leert de taken van een auditor, inclusief de voorbereiding, het uitvoeren van een auditinterview en de verslaglegging en rapportage hiervan. 

Certificaat

Bij volledige deelname aan de training en een succesvol examen aan het einde van de tweede dag ontvang u een certificaat.