Data collection tool brainstorm in Nairobi voor COLEAD project

Gegevensverzameling

In het COLEAD project “Support on development of baseline and real-time data tools for National Taskforce on Horticulture Kenya” werken we aan de ontwikkeling en implementatie van een gegevensverzamelingsinstrument in de tuinbouwketen in Kenia. Momenteel zijn de meeste gegevens verspreid over de gehele keten, wat betekent dat de actoren in de keten niet in staat zijn de status van de sector volledig in kaart te brengen. Hierdoor wordt een kans gemist om te werken aan een geoptimaliseerde waardeketen met gedeelde voordelen voor de hele sector.

Het project heeft al geresulteerd in een bestaande data collectie tool in Kobo. Hoewel dit een grote stap is, heeft zo’n instrument geen nut zonder de gegevens daadwerkelijk te verzamelen! We kijken daarom uit naar deze implementatiefase en zijn blij dat we enkele eerste stappen hebben kunnen zetten tijdens de sessie vorige week.

Vorige week kwamen we samen met alle belanghebbende partijen om te brainstormen over de praktische aspecten wat betreft het uitrollen van data collectie tool. Om in de brainstormstemming te komen, was de eerste vraag: op hoeveel manieren kun je een citroen uitpersen? De deelnemers kwamen met de meest creatieve antwoorden, zoals er met een auto overheen rijden of het van het hoogste gebouw gooien. Op die manier ervoeren de deelnemers dat je in zeer korte tijd met veel oplossingen kunt komen als je de koppen bij elkaar steekt. Vervolgens was het tijd voor de serieuze brainstormsessie waarin de deelnemers bepaalden welke betrokken partij de gegevensbeheerder zou moeten zijn, wat zijn verantwoordelijkheden zijn, welke partijen de gegevens zullen verzamelen en analyseren, en hoe de data collectie tool gefinancierd moet worden. Met deze antwoorden kunnen we duidelijke volgende stappen definiëren en zijn we weer een stap dichter bij de implementatie van de data collectie tool.

Dank gaat uit naar de actieve deelname van de betrokken instellingen: COLEAD, Kenya Flower Council, Ministry of Agriculture, Ministry of Trade, Investments, and Industry, FPEAK, FPC-Kenya,  KEPHIS, PCPB, Everest Enterprises.

Brainstorm result presentation

Brainstorm result presentation

Brainstorm result presentation

Brainstorm result presentation

Brainstorm session

Brainstorm session

Session introduction

Session introduction

Group picture

Group picture

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws