Klimaat­veranderingen in management­systeem­normen

Toevoegingen aan managementsysteemnormen

Op 23 februari 2024 heeft ISO amendementen gepubliceerd voor alle managementsysteemnormen, waardoor klimaatverandering een verplicht aandachtspunt is geworden in de contextanalyse. Deze toevoegingen gelden o.a. voor ISO 9001; 2015 en ISO 22000;2018.

Klimaatverandering is vanaf nu dan ook een verplicht aandachtspunt bij het bepalen van de context van de organisatie. In de norm zijn onderstaande zinnen toegevoegd:

    • 4.1 “De organisatie moet vaststellen of klimaatverandering een relevant belangrijk punt (issue) is.”
    • 4.2 “OPMERKING: Relevante belanghebbenden kunnen eisen hebben met betrekking tot klimaatverandering.

Als u dit jaar nog uw contextanalyse gaat vaststellen dan moet klimaatverandering daarin meegenomen worden.

Onderstaande afbeelding geeft duidelijk weer hoe deze nieuwe eisen doorwerken in de contextanalyse.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van NEN:

Klimaatverandering Managementsystemen (nen.nl)

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws