Aanvragende partij (en partners):

Instituto Superior Politécnico de Manica Scientific, Investigation and Incubation Centre (ISPM)

Context

Ondernemerschap en gender equality in Mozambique

Het merendeel van het landbouwwerk wordt verricht door vrouwen. Genderongelijkheid en slechte toegang van vrouwen tot middelen houden de productiviteit laag, en voedselonzekerheid en ondervoeding hoog. Statistieken tonen aan dat 24% van de huishoudens voedselonveilig is. Landbouw lijkt niet voldoende aantrekkelijk voor jongeren. Deze nieuwe generatie toekomstige boeren (jongeren) moet worden uitgedaagd en aangemoedigd om nieuwe, slimme technologieën toe te passen om de (jaarrond) productie te verhogen, een betere levenskwaliteit te hebben en meer inkomen te genereren. De loutere beschikbaarheid van voedzaam voedsel is geen garantie dat voedingszekerheid zal worden bereikt.

Een geïntegreerde en inclusieve benadering is vereist. Innovaties en ondernemingen zouden voeding of inclusiviteit als uitgangspunt moeten nemen bij het ontwikkelen van hun zakelijke aanpak. Het Incubatiecentrum zal worden getraind en gecoacht in het toepassen van zo’n geïntegreerde aanpak, waarbij duurzaamheidsfactoren zoals milieu, sociaal en bestuur (ESG) worden aangepakt, in lijn met wat investeerders gebruiken bij het meten van de duurzaamheid en maatschappelijke impact van een investering in een bedrijf, naast de winstgevendheid. Deze criteria: milieu, sociaal, bestuur en winstgevendheid helpen om de toekomstige financiële prestaties van bedrijven (rendement en risico) beter te bepalen.

De betrokken instellingen

Het Hoger Polytechnisch Instituut van Manica (ISPM), opgericht in 2005 in Mozambique, richt zich op praktijkgerichte vaardigheidstraining om de sociaal-economische ontwikkeling in de provincie Manica te beïnvloeden. Beginnend met Landbouwkundig Ingenieurswetenschappen in 2006, biedt ISPM nu diverse programma’s aan, waaronder Bosbouwkundige Ingenieurswetenschappen en Biotechnologie. Het Business Incubator Centrum van het instituut, actief sinds de oprichting, ondersteunt studenten en lokale gemeenschappen bij het ontwikkelen van zakelijke ideeën en kansen, met een strategisch plan om zijn incubatiediensten en de impact op de gemeenschap te verbeteren. De training is gericht op het versterken van het personeel en de trainers van ISPM om incubanten te helpen bij het opzetten van duurzame kleine bedrijven die levens positief transformeren.

Projectdoel en outputs

Dit project helpt om de kennis- en vaardigheidsproblemen binnen het trainingscentrum op te lossen: Het personeel zal worden toegerust om incubanten te ondersteunen met tools, methoden en vaardigheden om de ondernemende houding te verbeteren, de verschillende bedrijfsmodellen en hun tijdlijn te begrijpen en te analyseren en een basis te vinden voor bedrijfsmodellen voor de acceleratieprogramma’s. Enkele van de trainingsonderwerpen zijn ondernemerschap, bedrijfsplanontwikkeling, financieel beheer, bedrijfsmonitoring en -evaluatie, marketing, beoordeling van klantbehoeften, empowerment en genderinclusie en -analyse, human resources management en netwerken.

Personeel van het Incubatiecentrum zal door deze training worden toegerust om jeugd (voornamelijk landbouw-, voedseltechnologie-, biotechnologie-, ecotoerisme en wildlife, accountancystudenten/afgestudeerden van ISPM) en leden van de lokale gemeenschap (met de nadruk op vrouwen) beter te ondersteunen bij het identificeren, ontwikkelen en consolideren van bedrijfsideeën.

De volgende trainingsonderwerpen werden opgenomen in de trainingsmissies:

  • Week 1: Organisational development of business incubation centre ISPM
  • Week 2: Marketing and growth strategies and positioning
  • Week 3: Business modelling and business finance
  • Week 4: Product development

Relevante Sustainable Development Goals (SDGs)

De training is gekoppeld aan de prioriteiten zoals vermeld in het Landelijk Uitvoeringsplan, namelijk Voedsel- en Voedingszekerheid (FNS), met een focus op voeding (Thema 1), interventies die bijdragen aan het creëren van banen en het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren (in de landbouw) en interventies die gelijke kansen bevorderen voor vrouwen en meisjes om deel te nemen aan sociale en economische ontwikkeling.

Opdrachtgever

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP–TMT 20-00043.

  • NUFFIC logo

Looptijd:

Feb 2020 tot Juli 2021

Andere projecten

Meer projecten