Aanvragende partij en partners

Department of Climate and Disaster Management, Jashore University of Science and Technology (JUST) – lead

Department of Gender and Development Studies, Begum Rokeya University, Rangpur (BRUR)

Consortiumpartners Q-Point

Gender2Connect

Red Orange Ltd

De betrokken partijen

Jashore University of Science and Technology (JUST)

Jashore University of Science and Technology (JUST) is een publieke universiteit in Bangladesh, opgericht in 2007. JUST’s visie is innovatie in wetenschap en technologie te bevorderen, met nadruk op professionalisme, technologie en humanisme, en dient zowel de natie als de wereld. De universiteit introduceerde in 2019 de afdeling “Climate and Disaster Management” om kennis en bekwaam personeel te ontwikkelen voor klimaat- en rampenbestendigheid. Ze streven ernaar gender, SRHR (seksuele en reproductieve gezondheid en rechten) en MHM (menstruele hygiëne) op te nemen in een onafhankelijke cursus, waarbij ze erkennen dat overlappende factoren van invloed zijn op de ervaringen van mensen met klimaatverandering. Ze benadrukken het belang van gendergelijkheid, SRHR en interdisciplinaire benaderingen in klimaat- en rampenbeheer en onderstrepen dat ware klimaatgerechtigheid gendergelijkheid en erkenning van SRHR vereist. Ze plannen onderzoek naar SRHR, kwetsbaarheden en klimaatverandering om de impact op kwetsbare groepen te verminderen.

Begum Rokeya University Rangpur (BRUR)

Begum Rokeya University is een door de overheid gefinancierde openbare universiteit in Bangladesh, vernoemd naar de feministische schrijfster Begum Rokeya. Opgericht in 2008, is het de 30e openbare universiteit in het land. De Afdeling Gender en Ontwikkelingsstudies richt zich op sociale normen en machtsstructuren die mannen en vrouwen beïnvloeden en bevordert gendergelijkheid in duurzame ontwikkeling. Gelegen in een regio die gevoelig is voor door klimaat veroorzaakte gevaren, werkt de afdeling aan de integratie van milieu-, klimaatverandering- en natuurrampenkwesties met een gender- en ontwikkelingsperspectief. SRHR maakt momenteel deel uit van een cursus, maar wordt binnenkort een zelfstandige opleiding, in lijn met een intersectioneel perspectief op SRHR en klimaatverandering.

Context

Probleemstelling: Gender & Klimaat in Bangladesh

De uitdaging die klimaatverandering met betrekking tot de toegang tot SRH-diensten met zich meebrengt in Bangladesh, wordt het sterkst gevoeld door degenen die al te maken hebben met discriminatie en marginalisatie (bijvoorbeeld interne ontheemden, mensen met beperkingen, etnische minderheidsgroepen, LGBTQIA+ personen), en in gebieden waar de toegang tot diensten al beperkt is, zoals dijken (“badh”) of herplaatsingsgebieden.

Het effect van klimaatverandering op SRGR in Bangladesh is aanzienlijk. Klimaatgerelateerde natuurrampen, zoals overstromingen en cyclonen, verstoren de toegang tot gezondheidszorg en gezinsplanning, wat leidt tot een toename van ongewenste zwangerschappen en moedersterfte. Ook nemen gendergerelateerd geweld en kinderhuwelijken toe na rampen en extreme weersomstandigheden. In een samenleving als Bangladesh zijn vrouwen bijzonder kwetsbaar vanwege genderongelijkheid. In gebieden die vatbaar zijn voor overstromingen en rampen, zijn kritieke gezinsplanningsdiensten niet beschikbaar voor vrouwen in nood, en zwangere vrouwen lopen het risico op letsel en overlijden. Vanwege socioculturele normen leren vrouwen ook niet zwemmen, wat hun overlevingskansen bij rampen zoals overstromingen vermindert. Andere overwegingen betreffen noodhulpinspanningen die de gezondheidsbehoeften van vrouwen niet voldoende in overweging nemen. Anticonceptiemogelijkheden en andere gezondheids- en hygiëneproducten, zoals maandverband, ontbreken vaak in de noodhulpverpakkingen. Miskramen nemen toe in overvolle opvanghuizen. Langdurige blootstelling aan vervuild water na een ramp veroorzaakt ernstige huidaandoeningen en gynaecologische problemen bij vrouwen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de nadelige gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid van vrouwen, een kwestie die wordt verwaarloosd in het nationale beleid van Bangladesh.

Projectdoel en outputs

Dit project heeft direct betrekking op SRGR. Het richt zich specifiek op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met nadruk op het principe “Laat Niemand Achter” in relatie tot klimaatverandering en crisissituaties. Het zal de relatie tussen klimaatweerbaarheid en SRGR behandelen door een intersectionele lens, die als cruciaal wordt beschouwd in de context van Bangladesh.

 • Het TMT-trainingsprogramma versterkt de capaciteit van JUST en BRUR voor verandering in SRH-rechten en gendergelijkheid. Beide universiteiten bieden onderwijs en onderzoek in gendergelijkheid, met uitbreidingsplannen voor SRHR.
 • De training benadrukt interdisciplinair onderzoek voor complexe kwesties zoals mensenrechten, gender, gezondheid en klimaatverandering. JUST en BRUR krijgen interdisciplinaire training voor gendergevoelige benaderingen in klimaatweerbaarheid.
 • De training bevordert samenwerking tussen besluitvormers, praktijkmensen, docenten en onderzoekers op het gebied van SRHR, marginalisatie en klimaatweerbaarheid, in samenwerking met het Red Orange/Share-netwerk in Bangladesh.

Dit vertaalt zich in drie trainingspakketten:

 1. Introduction to gender, marginalization and SRHR within the context of climate change;
 • Introduction to SRHR, the impact of climate change on SRHR and gender-responsive climate action. The latter will be used as the starting point for addressing SRHR, and initiating participatory processes that include CSOs and people in all their diversity, fundamental in ensuring that all needs are recognized and addressed.
 • Introduction to SRHR in disaster risk management (DRM) processes. This includes addressing both the process of DRM planning and the practicalities of preparing for, responding to, and recovering from disasters.
 • Identifying opportunities and obstacles in accessing SRHR information and services in relation to climate affected communities. A communication strategy will be formulated to determine the tools and methods for assessment and response, considering the intersecting drivers of marginalisation and inequalities.
 1. Contextual, and intersectional perspective (Including a field trip).
 • Introduction to intersectionality and the system approach; introducing research, with an intersectional lens, on the social and gender dimensions of climate change and action. An intersectional analysis of climate change illuminates how different individuals and groups relate differently to climate change, due to their situatedness in power structures based on context-specific and dynamic social categorisations. We will engage with intersectionality as a tool for critical thinking and to investigate (power points/leverage points) where power structures are reinforced, but also challenged and renegotiated in realities of climate change.
 • Participatory research about the behaviors and processes that influence the sexual reproductive health of marginalised groups or individuals in relation to climate change events.
 • A field trip to a coastal area of Bangladesh.
 1. Strengthening curricula and research efforts on gender and SRHR within the context of climate change
 • Collaborative work on how to integrate lessons learned into teaching and research work within both Institutions. Also we will look at the establishment of a dedicated network of actors focusing on SRHR and climate change to improve dialogue, collab

Relevante Sustainable Developement Goals (SDGs)

3. Good Health and Well-being: Sexual and reproductive health and rights

4. Quality Education: capacity building of the institutions using the Training of Trainers approach.

10. Reduced Inequality

13. Climate action: intersectional lens which is considered crucial in the context of Bangladesh.

Opdrachtgever

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP–TMT 23-00100.

Looptijd

Juli 2023 – juni 2024

Andere projecten

Meer projecten