De betrokken instellingen

Lycée Privé Technique Professionnel en Agriculture Agroforesterie Agroalimentaire Energies renouvelables et Elevage LPTP 3AE biedt praktijkgerichte opleidingen op het gebied van landbouwproductie in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. De school heeft de volgende opleidingsgebieden: Landbouw, agroforestry, Agri-ondernemerschap, Fokkeri en Hernieuwbare energie in Loumbila, Ouagadougou.

Context

Food and Nutrition security in Burkina Faso

De tuinbouwsector in Burkina Faso is zeer ondergekapitaliseerd en maakt weinig gebruik van inputs of landbouwapparatuur. De overgrote meerderheid van groentetelers gebruikt handgereedschap om kleine hoeveelheden groenten te produceren. Vrouwen zijn verantwoordelijk voor een kwart van de landbouwgronden en de meeste producenten zijn jong en ongeletterd. De productie is informeel georganiseerd. Overheidssteun is zeldzaam omdat de productie verspreid is over talloze kleine locaties rond kleine reservoirs, rivieren en laaglanden.

Projectdoel en outputs

Er is behoefte aan opleiding in de tuinbouw om de sector te professionaliseren, die werkgelegenheid biedt en een bron van inkomsten is voor de bevolking, met name jongeren.

Belangrijke opleidingsthema’s zijn: verbetering van het beheer van bodemvruchtbaarheid om een hoge productiviteit te bereiken, geïntegreerd waterbeheer door het verhogen van het infiltratieniveau van toegankelijk water, verminderen van de waterhoeveelheid door druppelirrigatie, verbetering van lokaal beschikbare zaden, integratie van veeteelt en groenteteelt, en kleinschalige mechanisatie.

Het project richt zich op vier belangrijke uitvoeringsgebieden in de vorm van 4 trainingsweken:

  1. Duurzame en regeneratieve landbouw
  2. Kennismaking met klimaatslimme landbouw (CSA)
  3. Post-Harvest Management
  4. Ondernemerschap en agribusiness

Relevante Sustainable Development Goals (SDGs)

Einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw (SDG 2 Geen Honger). Het langetermijndoel is als volgt gedefinieerd:

Een einde maken aan alle vormen van ondervoeding; Het bevorderen van agrarische groei; Ecologisch duurzame voedselsystemen.

Het volgende middellangetermijndoel zal hieraan bijdragen:

Het onderwijssysteem (TVET/HE) is van goede kwaliteit, relevant en toegankelijk (SDG 4); Samenwerkingen tussen personen en organisaties zijn inclusief en duurzaam (SDG 17);

Opdrachtgever

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP-TMT-23-00092.

  • LPTP3AE logo

Looptijd

July 2023 – August 2024

Andere projecten

Meer projecten