BRC-IFS

BRC- en IFS-managementsystemen richten zich op het waarborgen en naleven van de veiligheidsnormen en kwaliteitscontroles in voedselproductiebedrijven. In deze training wordt de essentie van het BRC- en IFS-managementsystemen uitgelegd en hoe deze van toepassing is op uw huidige bedrijfsvoering. U maakt kennis met de HACCP-principes waarin de voedselveiligheid binnen uw bedrijf centraal staat. Daarnaast krijgt u inzicht in het opstellen van een gevaren- en risicoanalyse en de inrichtingseisen van uw verpakkingsruimte. 

Doel 

Kennismaking met de basisprincipes van een BRC- en IFS-managementsysteem en hoe deze kunnen worden toegepast binnen uw bedrijf. 

Certificaat 

Bij volledige deelname aan de training ontvangt u een certificaat.