HACCP

HACCP is een systematische benadering ontworpen om voedselveiligheid te waarborgen en gevaren te identificeren en controleren tijdens de productie, verwerking en distributie van voedselproducten. In deze training worden de zeven basisprincipes van het HACCP-plan met betrekking tot hygiëne, besmettingsrisico’s en voedselveiligheid behandeld. Zo leert u risico’s herkennen en passende maatregelen te implementeren door actieve betrokkenheid bij voorbeelden uit praktijksituaties.  

Doel 

Kennismaking met de basisprincipes van HACCP, het maken van een goede HACCP-analyse en het opstellen van passende beheersmaatregelen. 

Certificaat 

Bij volledige deelname aan de training ontvangt u een certificaat.