SDG’s/duurzaamheid

Naast winstdoeleinden moeten bedrijven ook voldoen aan wetgeving en standaarden op het gebied van maatschappelijke- en milieudoelen. Dit kan door de Sustainable Development Goals (SDG’s) in de bedrijfsvoering te integreren. Duurzaamheidsmanagement vergt bewustwording en de identificatie van risico’s binnen uw bedrijf en sector. 

Tijdens deze training verwerft u inzicht in de duurzaamheidsstappen die uw organisatie kan nemen. Samen analyseren we waar uw bedrijf momenteel staat en wat de toekomstdoelen zijn, rekening houdend met de wetgeving, standaarden en richtlijnen op verschillende duurzaamheidsniveaus.  

Wij maken gebruik van praktische voorbeelden en instrumenten om zo het juiste groeipad en de geschikte duurzame bedrijfsvoering te bepalen. Samen identificeren we de uitdagingen en risico’s en hoe deze op lange termijn kunnen worden aangepakt. Ten slotte stelt u doelen op om uw bedrijf naar een duurzame toekomst te begeleiden. 

Doel 

Het systeempotentieel van duurzaamheid benutten en conformeren aan Europese wetgeving zoals de Corporate Sustainability Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). 

Certificaat 

Bij volledige deelname aan de training ontvangt u een certificaat.