Audits voor stichting certificering SNL

AUDITS VOOR STICHTING CERTIFICERING SNL

Sinds 2015 is Q-Point betrokken bij het uitvoeren van audits voor het agrarisch natuurbeheer en sinds 2020 ook voor natuurbeheer. Er worden in duo’s audits uitgevoerd bij agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties (TBO’s). Onlangs voegde onze collega Mark Bos zich bij het auditteam.

Na de audit in Friesland is er ook nog tijd om Grutto’s te spotten

Q-Point is nauw betrokken bij het verbeteren van het auditproces en het verbeteren van de certificeringseisen.

CERTIFICERING

Vanaf 1 januari 2016 moet ieder agrarisch collectief gecertificeerd zijn om in aanmerking te komen voor SNL-subsidie. Vanaf 1 januari 2017 moet ook iedere natuurbeheerder gecertificeerd zijn om voor SNL-subsidie in aanmerking te komen.

KOP BOVEN

Jonge kieviten – bron Agrarisch Collectief De Hollandse Venen.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws