Coöperatief management in agri-tourisme in Rwanda

Coöperatief management

Van 22 tot 25 maart 2022 gaf collega Mark Bos samen met Patrice Mugenzi van The University of Rwanda College of Agriculture and Veterinary Medicine (UR-CAVM) training over Advanced Cooperative Management in the Agri-Tourism Value Chain. Deze Advanced ToT werd gegeven met het doel om te voorzien in de vaardigheden en kennisbehoefte van lokaal personeel en trainers.

De training vond plaats in Kigali, waar 11 deelnemers van IPRC Karongi, TVET Gisovu, TVET Kivumu en TVET Bumba samen met coöperatiefunctionarissen van de districten Rutsiro, Karongi, Ngororero en RCA Western Province aan deelnamen.

De opleiding werd opgezet in een blended-learning setting, waarbij Mark virtueel lesgaf aan de deelnemers. Ter plaatse werd de training ondersteund door Patrice Mugenzi.
Deze Advanced training was een vervolg op eerdere activiteiten (onderzoek, 4 eerdere trainings en roll out trainingen) om de kennis en vaardigheden van coöperatie leiders en coöperatie leden in het besturen en beheren van hun coöperaties te vergroten. Bovendien hebben de begunstigden van SEAD West eerder informatie verzameld bij coöperaties en het MKB om bestaande capaciteitstekorten voor coöperaties in de agro-toeristische waardeketen te identificeren. Dit werd gedaan via desk research, field visits en workshops.

Vergroten van kennis en vaardigheden

Tijdens de 4-daagse training is de capaciteit van het team versterkt op het gebied van het leveren van kennis en vaardigheden om praktijkgerichte bedrijfsplannen op te stellen in een coöperatieve structuur. Verder zijn de beginselen van het bijhouden van boekhouding opnieuw aan de orde gekomen om het inzicht van de deelnemers in deze beginselen op te frissen en te verbeteren, en om de waarde en het belang van het bijhouden van een boekhouding voor bedrijfsplanning, evaluatie van strategische planning en goed bestuur te bespreken. Ook financiële overzichten kwamen aan bod, met uitleg over de basisberekeningen van kosten en opbrengsten.

Om de nieuw verworven kennis en vaardigheden in praktijk te brengen, moesten de deelnemers onder andere opdrachten uitvoeren. In het kader van een groepsopdracht kregen de deelnemers sjablonen en op de waardeketen gebaseerde casestudies. Verder ontwierpen de deelnemers een conceptuele aanpak en methodologie voor de identificatie van technische vaardigheden en kennislacunes van coöperatieve bestuursleden en coöperatieve managers ten behoeve van de ontwikkeling van businessplannen.

Tijdens deze training hebben Mark en Patrice de kennis en vaardigheden van de deelnemers versterkt. Zij hebben nu een goed begrip van hoe een business case te beoordelen en hoe stapsgewijs de kern van een business plan te ontwikkelen en dit te koppelen aan de belangrijkste coöperatieve management onderwerpen. Bovendien hebben de deelnemers hun kennis en vaardigheden verbeterd om training te geven aan coöperatieve bestuursleden en managers over het ontwikkelen van een businessplan en het gebruik van informatie als communicatiemiddel om de bestuursactiviteiten van de coöperaties te verbeteren.

SEAD Training  SEAD Training presentation SEAD Training classroom SEAD Training

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws