Online training in Burkina Faso over agriculture & business!

Training in Burkina Faso

Geen reizen betekent geen training? Niet in Burkina Faso! Reisbeperkingen weerhielden de enthousiaste cursisten van het Nuffic TMT-project ‘Strengthening competence-based training on climate smart agriculture’ er niet van om actief deel te nemen aan de online training die vorige week gegeven werd door onze collega’s Alma, Olivia en Lisa.

Waar ging het over?

Het combineren van de lessen die vorig jaar geleerd zijn in de eerste training over Regeneratieve Landbouw met praktijken van post-oogst beheer, als uitgangspunt voor ondernemerschap. Het doel van het combineren van alle onderwerpen: De schoolboerderij omvormen tot een bedrijf!

De training begon met een samenvatting van Regeneratieve Landbouw en een introductie op Klimaatslimme Landbouw, en richtte zich op de uitdagingen en ontwikkelingen waarmee de deelnemers te maken kregen met de regeneratieve demo-percelen die een paar maanden geleden op de schoolboerderij waren opgezet, door de deelnemers zelf.

Demo plot 1 status

Demo plot 1 status

Demo plot 3 status

Demo plot 3 status

Demo plot status

Demo plot 2 status

Beheer na de oogst was het onderwerp van de tweede dag, waarin de beste praktijken werden besproken, evenals nieuwe inzichten, zoals het houtskool ‘koelkast’ concept, geschikt voor hete en droge gebieden zoals Burkina Faso.

De derde dag combineerde de onderwerpen in een interactieve sessie over ondernemerscompetenties en soft skills, het identificeren van zakelijke kansen, het analyseren van de markt en bedrijfsbeheer met behulp van verschillende hulpmiddelen, zoals het Business Model Canvas. In groepen definieerden ze waardeproposities voor de schoolboerderij met specifieke toegevoegde waarde voor de klant, zoals biologische producten en het promoten van lokale producten door het verkorten van de voedselproductieketen.

During the training

During the training

During the training

During the training

During the training

During the training

During the training

During the training

During the training

During the training

Gezien het feit dat ondernemerschap niet alleen uit boeken kan worden geleerd, was dit een introductie in de principes. Het vervolg zal praktisch zijn: hoe een boerderij om te vormen tot een bedrijf.

Om inspiratie op te doen, was de laatste dag een bezoek aan een landbouwbedrijf om informatie te verzamelen over klimaatslimme en regeneratieve landbouw en beheer na de oogst. De rondleiding omvatte demonstraties van agro-ecologische praktijken, bezoeken aan compost- en biopesticideproductie-eenheden, en het leren over mulchen als agro-ecologische praktijk.

Field visit to the farm

Field visit to the farm

Field visit to the farm

Field visit to the farm

Field visit to the farm

Field visit to the farm

Dank aan alle deelnemers, voor jullie betrokkenheid en inzet! Dank je wel, HollandGreenTech: Priva en Petronille voor de facilitatie, en een speciaal dankwoord aan Elie Dipama voor het harde werk met het vertalen en het hoog houden van de energie. Het was bijna alsof we daar samen met jullie in de kamer waren!

We kijken ernaar uit om de training voort te zetten.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws