Aanvragende partij (en partners):

Het Department of Animal Production and Health (DAPH), De National Livestock Development Board (NLDB), Het Veterinary Research Institute, Sri Lankaanse afdeling van de World Poultry Science Association (WPSA), De Sri Lanka Association of Animal Production (SLAAP), De One Health Poultry Hub

Consortiumpartner(s) Q-Point:

HollandDoor, Vetworks, Trouw Nutrition, University of Peradeniya (UOP) and Sri Lanka Association of Animal Production (SLAAP)

Context

De pluimvee-industrie is de snelst groeiende veehouderijsector in Sri Lanka. Pluimveehouderij is een van de belangrijkste onderdelen in de veehouderij, waarbij huisvogels, voornamelijk kippen en andere vogels zoals eenden, kalkoenen, kwartels en ganzen worden gehouden voor de productie van vlees of eieren voor voedselconsumptie. De productiekosten bleven stijgen, waardoor de mogelijkheid om de productprijzen te verlagen afnam. Als snelst groeiende veehouderijsector in Sri Lanka draagt de pluimveesector aanzienlijk bij aan het BBP van het land, en de belangrijkste reden is dat pluimveeproducten worden beschouwd als essentiële voedingsmiddelen voor de levering van dierlijke eiwitten tegen een relatief lagere prijs.

De betrokken instellingen

Het Department of Animal Production and Health (DAPH): staatsorganisatie verantwoordelijk voor technisch leiderschap, onderzoek & voorlichting, gezondheidsmanagement, fokdiensten en leidinggeven aan de provinciale en basisopzet van de veehouderijsector in Sri Lanka.

De National Livestock Development Board (NLDB): de enige door de overheid beheerde pluimveeproducent. De NLDB bezit drie ouderdierfokkerijen (Miriswatta, Karandagolla en Marawila) waar zij eendagskuikens voor vleeskuikens en leghennen produceren voor boeren.

Het Veterinary Research Institute: de enige organisatie op nationaal niveau van dit soort, beheerd door het Department of Animal Production and Health onder toezicht van het Staatsministerie van Veehouderijbevordering en Zuivel- & Eiergerelateerde Industrieën. Het instituut is betrokken bij de productie van vaccins tegen infectieziekten bij dieren en voert diagnostische, analytische en adviserende diensten uit, naast onderzoeksactiviteiten in de vee- en pluimveesector.

Andere belanghebbenden in de pluimveesector zijn de Sri Lankaanse afdeling van de World Poultry Science Association (WPSA), die leren en educatie in de sector bevordert in partnerschap met toonaangevende universiteiten en academische instituten in Sri Lanka. In juni 1998 startte de afdeling met een klein ledenaantal van 25 en dit aantal is nu gegroeid tot 100, inclusief 11 bedrijfsleden. De leden bestaan uit dierenartsen, pluimveewetenschappers, boeren, leveranciers van inputs en iedereen met interesse in pluimvee.

De Sri Lanka Association of Animal Production (SLAAP) werd opgericht in 1997 met de deelname van belanghebbenden die alle lagen van de vee- en pluimveesectoren vertegenwoordigen, met als doel een open forum te creëren om ideeën te bespreken en te delen, om te leren over innovaties in de sectoren, om cruciale kwesties te bespreken en te debatteren en om beleidsmakers te sturen naar verbeteringen van de vee- en pluimvee-industrieën.

De One Health Poultry Hub werd in Sri Lanka opgericht met als doel de kwaliteit van pluimveeproducten te verbeteren volgens internationale voedselveiligheidsnormen, volksgezondheidsrisico’s te minimaliseren en internationale handel te bevorderen door de intensivering van duurzame pluimveeproductie.

Projectdoel en outputs

Het doel van de verschillende projectactiviteiten is bij te dragen aan de verdere verbetering van de pluimveesector in Sri Lanka op het gebied van concurrentievermogen, efficiëntie, voedselkwaliteit en voedselveiligheid, dierenwelzijn, duurzaamheid en milieueffect. Bovendien streeft de Nederlandse Ambassade met dit project naar het verkennen van Nederlandse mogelijkheden voor samenwerking, handel en investeringen in de pluimveesector.

De volgende trainingsonderwerpen zijn onderdeel van het project:

In alle relevante trainingsonderwerpen: goede landbouwpraktijken (gerelateerd aan fokken, uitbroeden, leghennen en vleeskuikens), ziektepreventie, -controle en -behandeling, precisievoeding, geschikte huisvesting en veehouderijpraktijken, klimaatslimme huisvesting, circulair afvalbeheer, ontwikkeling van de waardeketen en het verbinden van relevante Nederlandse en Sri-Lankaanse belanghebbenden.

Om structurele kennisoverdracht te verzekeren, zal het consortium werken volgens de “training-van-trainerbenadering” (ToT). De relevante trainingsonderwerpen zijn geclusterd in vier grote trainingscursussen om Sri-Lankaanse pluimveehouders te ondersteunen bij de implementatie van duurzame pluimveebedrijfsproductiepraktijken voor zowel voorlichtingswerkers als boeren:

  1. Feed management
  2. Health management
  3. Farm business and quality & safety management
  4. ToT skills methodology and practical ToT skills/ employee instruction methodology and skills (for broiler chicken and layer chicken farmers)

Opdrachtgever:

Gefinancierd door RVO (Netherlands Enterprise Agency).

Projectnummer: SRIRVO CJ 220210

Partners voor projectimplementatie (Q-Point en partners) vormen een team van complementaire internationale, regionale en lokale experts om de projectactiviteiten op een duurzame manier te implementeren.

  • RVO logo

Looptijd:

Januari 2022 tot December 2023

Andere projecten

Meer projecten