Aanvragende partij en partners

INMAAI Center

SOS Children’s Villages

 

De betrokken partijen

INMAAI Center

INMAAI Centrum voor landbouwopleiding is een beroepsopleidingscentrum in Soedan. Het centrum biedt competentiegericht onderwijs, dat wil zeggen praktische training op de werkplek om goed voorbereid de arbeidsmarkt op te gaan. Wie de opleiding afrondt, is gekwalificeerd om de arbeidsmarkt te betreden. Zo niet, dan moeten zij het opleidingsproces opnieuw doorlopen om er zeker van te zijn dat zij alle kennis en wetenschappelijke technische vaardigheden verwerven die voor de landbouwwerkzaamheden vereist zijn.
Tot 2021 heeft het Opleidingscentrum INMAAI 3820 mannelijke (66%) en 2987 vrouwelijke (44%) studenten opgeleid.

SOS Children’s Villages

Voor dit project werken we samen met SOS Kinderdorpen Soedan. Naast hun hoofdactiviteit: het creëren van veilige en zorgzame omgevingen waarin kinderen kunnen opgroeien en hun volledige potentieel kunnen bereiken, is SOS actief op het gebied van empowerment van de jeugd en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt met de nadruk op gemarginaliseerde segmenten van communities, met name meisjes en vrouwen.

Context

Armoede, invaliditeit, geslacht, migratiestatus en taalbarrières zijn enkele van de belangrijkste problemen die uitsluiting van onderwijs op alle niveaus in de hand werken, en die vooral vrouwen en meisjes treffen. De huidige Covid-19-pandemie heeft de bestaande ongelijkheden alleen maar versterkt en de kloof tussen anderen nog groter gemaakt.
Vrouwen en meisjes worden onevenredig zwaar getroffen door deze crisis. Ondanks de geboekte vooruitgang gaan er nog steeds meer meisjes dan jongens niet naar school en worden meer vrouwen dan mannen uitgesloten van economische kansen.

Tot 80% van de bevolking in Soedan (ca. 32 miljoen mensen) is werkzaam in de landbouw als voornaamste middel van bestaan en kan worden samengevat in drie hoofdcategorieën: veeteelt, akkerbouw en bosbouw.
Ondanks het hoge percentage van de beroepsbevolking dat in de landbouw werkzaam is, hebben ongeveer 9,6 miljoen mensen in Soedan te kampen met acute voedselonzekerheid in crisissituaties of erger.
Voedselzekerheid is nauw verbonden met landbouwproductie. De toegang tot de markt is dan ook belangrijk voor de verkoop van landbouwproducten: mensen die dichter bij Khartoem wonen hebben een betere toegang tot de markten, terwijl mensen die verder weg wonen te maken hebben met lagere prijzen voor hun producten en problemen met de afstand tot de belangrijkste markten.

Om de bovengenoemde uitdagingen te verbeteren, biedt het INMAAI Centrum een verscheidenheid aan opleidingen op het gebied van land- en tuinbouw, waaronder kwekerijen, irrigatiesystemen, planning, kassen, productie van gewassen, gebruik van meststoffen en insecticiden/pesticiden, bijenteelt, viskweek/fokkerij, vetmesten van dieren, productie van fruit en groenten, en pluimvee.
Daarnaast wil INMAAI Centrum gendergelijkheid bereiken in het hele instituut, met een 50-50% vrouw-man studentenbalans, bevorderlijke studie- en leeromgeving, women’s empowerment programma en soepele overgang naar (zelfstandige) werkgelegenheid voor iedereen.

Projectdoel en outputs

Om de vaardigheden en zelfstandigheid van vrouwen en meisjes te versterken, biedt Q-Point ondersteuning op het gebied van projectcoördinatie, opleidingsontwikkeling, blended learning, gender mainstreaming, waardeketenbeheer en ondernemerschaps-gerelateerde opleidingen.
Deze training stelt het INMAAI Centrum in staat om een actieve rol te spelen in:

  • Empowerment van vrouwelijke studenten door ontwikkeling van ondernemers- en sociaal-emotionele vaardigheden, met de nadruk op vrouwelijk leiderschap;
  • Persoonlijke groei en ontwikkeling diensten, mentoring ondernemingen en talent ontwikkelingsprogramma’s, met name gericht op de behoeften van vrouwelijke studenten en afgestudeerden;
  • Initiëren van samenwerkingsprojecten met de landbouwsector waarbij INMAAI Training Center betrokken is;

Impressie van de training:

Screenshot

Andere projecten

Meer projecten