De betrokken partijen

Centro de Investigação e Transferência de Technologias para o Desenvolvimento Comunitário (CITT) 

Het Centro de Investigação e Transferência de Technologias para o Desenvolvimento Comunitário (CITT) voert onderzoek uit en ontwikkelt de gemeenschap in zes afdelingen, met de nadruk op slimme landbouw, voeding, gendergelijkheid, ondernemerschap en gemeenschapsbetrokkenheid. Hun inspanningen omvatten behoudende landbouw om milieuproblemen te verminderen en voedingsworkshops in regio’s met hoge ondervoedingscijfers. CITT ondersteunt ook jeugdincubatie in de landbouw en staat voor uitdagingen, met name voor meisjes die tijdens het proces van huis moeten vertrekken. Ondanks inspanningen voor gemeenschapsbetrokkenheid blijft de adoptie een uitdaging.

Zambezi University (UniZambeze)

De Faculteit voor Milieutechniek en Natuurlijke Hulpbronnen (FEARN) van UniZambeze, gevestigd in Chimoio, provincie Manica, biedt opleidingen op het gebied van Milieutechniek en Landbouwkunde en Milieutechniek. FEARN heeft tot doel ondervoeding te bestrijden door haar docenten op te leiden in voedingseducatie om het paradoxale probleem van hoge landbouwproductie en ondervoede kinderen in de provincie aan te pakken. Deze training stelt FEARN in staat voedingseducatieprojecten uit te voeren in landelijke gemeenschappen en ondervoeding in landelijk Mozambique aan te pakken.

context

COMMUNITY ENGAGEMENT IN MOZAMBIQUE

Mozambique is kwetsbaar voor bedreigingen in verband met klimaatverandering en natuurbescherming. Vanwege de geografische ligging en lange kustlijn moet Mozambique omgaan met opeenvolgende overstromingen en droogtes. Daarom is er behoefte aan training van voorlichtingswerkers in duurzame en veerkrachtige praktijken die gemeenschappen kunnen helpen om diverse klimaatrampen het hoofd te bieden. Ook is er behoefte om resistente grondstoffen te selecteren en te verwerken voor consumptie tijdens crisisperiodes.

Genderongelijkheden in toegang tot landbouw en besluitvorming verergeren de kwetsbaarheid, wat vraagt om inclusieve gendertraining en ondersteuning voor vrouwen en jongeren in het bedrijfsleven. Er is behoefte aan versterking van de gendertraining voor gemeenschappen, zodat zij het belang begrijpen van inclusie en genderbalans met betrekking tot toegang tot kansen (inclusief bewustzijn op het gebied van klimaatverandering, klimaatslimme landbouw en regeneratieve landbouw). Bovendien is er behoefte aan vaardigheden en hulpmiddelen om vrouwen en jongeren te ondersteunen bij zakelijk succes.

CITT in Mozambique staat ook voor deze uitdagingen, omdat ze een jonge personeelsbestand hebben dat ontbreekt aan expertise op het gebied van impactvol onderzoek, gemeenschapsbetrokkenheid en technologie gerelateerd aan slimme landbouw, duurzaamheid, voeding, gendergelijkheid en ondernemerschap.

Projectdoel en outputs

Dit project zal zich richten op het landgerichte thema Voedsel- en Voedingszekerheid (FNS) met nadruk op voeding, het creëren van banen en gendergelijkheid.

Deze training benadrukt ecologisch duurzame voedselsystemen met de focus op sociaal-economische, milieutechnische en voedselzekerheidsresultaten. Het bevordert natuurpositieve landbouw, ondernemingsontwikkeling, voedingseducatie, gendergelijkheid en gemeenschapsbetrokkenheid, met name in de door ondervoeding getroffen regio Manica. Participatieve benaderingen zijn essentieel voor het bevorderen van duurzame landbouw en gevarieerde diëten.

Onze verwachting met betrekking tot het TMT is om onze kennis en vaardigheden te vergroten om informatie aan de gemeenschappen te verstrekken en participatief onderzoek uit te voeren. Daarom hopen we dat het TMT trainingen zal verzorgen in de beste benaderingen en methodologieën met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen. Onderwerpen zijn onder andere: • Klimaatslimme en duurzame landbouw (regeneratieve landbouw); • Voedings- en gezondheidseducatie; • Gendergelijkheid en gendergerelateerde kwesties; • Ondernemerschap en bedrijfsincubatie; en • Gemeenschapsbetrokkenheid.

Dit vertaalt zich in drie trainingspakketten:

• WP1: Natuurpositieve landbouwsystemen gekoppeld aan demonstraties en experimenten met de gemeenschap.

• WP2: Voedingseducatie gekoppeld aan gender, diversificatie van landbouwsystemen en diëten, voorlichting en participatief onderzoek.

• WP3: Ondernemerschap en incubatie.

Relevante Sustainable Development Goals (SDGs)

Einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw (SDG 2 Geen Honger). Het langetermijndoel is als volgt gedefinieerd:

Een einde maken aan alle vormen van ondervoeding; Het bevorderen van agrarische groei; Ecologisch duurzame voedselsystemen.

Het volgende middellangetermijndoel zal hieraan bijdragen:

Het onderwijssysteem (TVET/HE) is van goede kwaliteit, relevant en toegankelijk (SDG 4); Samenwerkingen tussen personen en organisaties zijn inclusief en duurzaam (SDG 17);

Client

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP–TMT–23-00043.

  • Zambezi University logo

Looptijd

Juli 2023 – juni 2024

Andere projecten

Meer projecten