Training of trainers over ‘boeren als business’

TRAINING OF TRAINERS OVER ‘BOEREN ALS BUSINESS’

Van 11 tot 15 juli verzorgden Mark Bos en Patrice Mugenzi van UR-CAVM een 5-daagse Training of Trainers (ToT) over landbouw als bedrijf in Rubavu. Er namen 24 deelnemers aan deel, afkomstig van verschillende TVET-instituten, IPRCs, de particuliere sector en districtsautoriteiten.

Deze training was gericht op het aanpakken van de capaciteitstekorten van de beoordeelde individuele boeren om hun landbouwactiviteiten te ontwikkelen. De deelnemers werden gecoacht over het doel en de doelstellingen van de toegepaste methodologie van deze opleiding om de basis-inputs te ontwikkelen voor een op maat gemaakt bedrijfsplan door te oefenen met de door de trainers ontwikkelde instrumenten en cases voor bedrijfsontwikkeling.

Er werd specifiek aandacht besteed aan discussies over instrumenten, benaderingen en methodologieën en hoe dit boeren en bedrijfsleiders zal aanzetten en stimuleren om hun huidige activiteiten te evalueren en bedrijfsplannen voor hun boerderijen te ontwikkelen. De manier waarop bedrijfsplannen kunnen worden gebruikt om het dagelijks beheer van de boerderij te verbeteren, de transparantie en verantwoording te verbeteren, het eigenaarschap te vergroten en het vertrouwen van het personeel van de boerderij, boerengemeenschappen en relevante belanghebbenden in de waardeketen in het leiderschap en beheer van de eigenaar van de boerderij te vergroten.

Door de deelnemers te trainen aan de hand van cases en hen te voorzien van de instrumenten en het trainingsmateriaal, hebben de deelnemers hun kennis en vaardigheden verbeterd om boeren in het westelijk deel van Rwanda te kunnen trainen. De deelnemers hebben nu onder andere een beter begrip van ondernemerschap en ondernemerschapsgedrag dat nodig is om een succesvol boerenbedrijf te ontwikkelen. De deelnemers weten nu ook hoe ze de kern van een businessplan moeten ontwikkelen en hoe ze deze geplande activiteiten in de praktijk kunnen brengen.

Als vervolg op deze training zal een replicatie worden georganiseerd waarbij de deelnemers hun opgedane kennis zullen overdragen aan boeren en hen zullen coachen om hun boerenbedrijf te verbeteren.

Mark gives training

Mark gives training

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws