Training on advanced cooperative management in agri-tourism value chain

Training advanced cooperative management

Van 22 tot 25 maart 2022 heeft Mark Bos, samen met Patrice Mugenzi van The University of Rwanda College of Agriculture and Veterinary Medicine (UR-CAVM) een hybride Training of Trainers (ToT) over Advanced Cooperative Management in the Agri-Tourism Value Chain. Deze Advanced ToT werd gegeven met het doel om te voorzien in de extra behoeften, vaardigheden en kennis van zowel personeel als trainers.
De training vond plaats in Kigali, waar 11 deelnemers van de begunstigde instituten IPRC Karongi, TVET Gisovu, TVET Kivumu en TVET Bumba samen met coöperatiefunctionarissen van de districten Rutsiro, Karongi, Ngororero en RCA Western Province aan deelnamen. De opleiding werd opgezet in een hybride modaliteit waarbij trainer Mark Bos virtueel lesgaf aan de deelnemers, ter plaatse ondersteund door UR-CAVM trainer Patrice Mugenzi.

Deze geavanceerde ToT was een vervolg op eerdere activiteiten om de kennis en vaardigheden van coöperatie leiders en coöperatieleden in het besturen en beheren van hun coöperaties te vergroten. Bovendien hadden de begunstigden van SEAD West eerder informatie verzameld bij coöperaties en het MKB om bestaande capaciteitstekorten voor coöperaties in de agro-toeristische waardeketen te identificeren. Deze informatie werd verzameld via desk research, veldbezoeken en consulting workshops. Deze Advanced ToT werd verstrekt met het doel om tegemoet te komen aan de aanvullende behoeften, vaardigheden en kennis van zowel coöperatief personeel als trainers, die werden geïdentificeerd tijdens de uitrolfases. Bovendien vergroot de gevorderde managementtraining de impact van de outreach-training voor de coöperaties in SEAD West.

Vergroten van kennis en vaardigheden

Tijdens de 4-daagse training is de capaciteit van het ToT team versterkt op het gebied van het leveren van kennis en vaardigheden om praktijkgerichte bedrijfsplannen op te stellen in een coöperatieve structuur. Verder zijn de beginselen van het bijhouden van een boekhouding opnieuw aan de orde gekomen om het inzicht van de deelnemers op te frissen en te verbeteren, en om de waarde en het belang van het bijhouden van een boekhouding voor bedrijfsplanning, evaluatie van strategische planning en goed bestuur te bespreken. Ook financiële overzichten kwamen aan bod, zoals kosten- en baten analyse.
Om de nieuw verworven kennis en vaardigheden in praktijk te brengen, moesten de deelnemers onder andere opdrachten uitvoeren. In het kader van een groepsopdracht kregen de deelnemers sjablonen en op de waardeketen gebaseerde casestudies. Verder ontwierpen de deelnemers een conceptuele aanpak en methodologie voor de identificatie van technische vaardigheden en kennislacunes van coöperatiebestuursleden en coöperatiemanagers ten dienste van de behoeften om businessplannen te ontwikkelen.
Tijdens deze training hebben Mark Bos en Patrice Mugenzi de kennis en vaardigheden van de deelnemers versterkt. Zij hebben nu een grondig begrip van hoe een business case te beoordelen en hoe stapsgewijs de kern van een business plan te ontwikkelen en dit te koppelen aan de belangrijkste coöperatieve management onderwerpen. Bovendien hebben de deelnemers hun kennis en vaardigheden verbeterd om training te geven aan coöperatieve bestuursleden en managers over het ontwikkelen van een businessplan en het gebruik van informatie als communicatiemiddel om de bestuursactiviteiten van de coöperaties te verbeteren.

SEAD participants in training hall

SEAD participants in training hall

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws