Urban farming practices in Thika, Kenya

Urban farming practices

Feline en Lisa brachten deze week een bezoek aan de Thika-campus van de Kenya School of Agriculture in Kenia! Voor het project ‘Market driven training programs for the horticultural sector in Kenya’, zullen we nieuwe cursussen ontwikkelen op het gebied van toekomstbestendige en duurzame landbouw. Na overleg met de betrokken partijen werd stedelijke landbouw geïdentificeerd als een van de aandachtspunten.

Stedelijke landbouw is een verzamelnaam voor agrarische praktijken, die toepasbaar zijn in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en beperkte ruimte, zoals kleine stukjes land, daken, braakliggende terreinen of gemeenschapstuinen. Stedelijke landbouw past perfect in de overgang naar lokale voedselproductie, op gemeenschappen gebaseerde landbouw, kortere waardeketens en het vergroten van de voedselzekerheid voor kwetsbare groepen en klimaatkwetsbaarheid.

Om geïnspireerd te raken door de al geïmplementeerde stedelijke landbouwpraktijken bij KSA, brachten we een bezoek om de opstelling persoonlijk te bekijken, in Thika.

Hoe dat eruitzag:

During the visit

During the visit

Conical farming

Conical farming

Blijf op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen in het project via onze website en socials!

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws