Vanaf 1 januari 2024 CDG versie 5.0 verplicht!

Vanaf 1 januari 2024 CDG versie 5.0 verplicht

CDG is een Algemeen Verbindend Verklaard certificatieschema (AVV). De AVV van het huidige certificatieschema (CDG versie 4.0) loopt af op 31 december 2023.

Het nieuwe certificatieschema CDG versie 5.0 ligt nu ter goedkeuring bij zowel het ministerie van LNV (deze dient de AVV-verklaring te verstrekken) als bij de Raad voor Accreditatie.

Het nieuwe certificatieschema CDG versie 5.0 (concept) kunt u vinden op de website van Stichting CDG. Vanaf 1 januari 2024 zullen de audits uitgevoerd worden op deze nieuwe norm.

Wij kunnen u helpen om de nieuwe eisen van CDG te implementeren.

Meer informatie over Stichting CDG vindt u op: https://www.stichtingcdg.nl/  – downloads.

Meer informatie over MPS-ECAS vindt u op: https://ecas.nl/nieuws/geactualiseerd-certificatieschema-certificatie-distributie-in-gewasbeschermingsmiddelen-cdg-versie-5-0/

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws