Aanvragende partij (en partners):

Catholic University of Bukavu (UCB), Hope University of Congo (UEC)

De betrokken instellingen

Catholic University of Bukavu (UCB)

Opgericht in 1989 en officieel erkend in 2006, is de Université Catholique de Bukavu (Katholieke Universiteit van Bukavu) een particuliere, non-profit instelling voor hoger onderwijs in de stad Bukavu, Zuid-Kivu. De universiteit is toegewijd aan het leveren van hogeronderwijsopleidingen, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van studies om ontwikkeling in Congo, met name in Zuid-Kivu, te bevorderen. Haar belangrijkste doelstellingen omvatten het bevorderen van Congolees intellectualisme, bijdragen aan sociaal-economische ontwikkeling, onderzoek doen op gebieden zoals landbouw, recht en gezondheid, nationale en internationale wetenschappelijke samenwerkingen stimuleren, studentenbetrokkenheid bij maatschappelijke kwesties aanmoedigen en lokale en nationale ontwikkeling ondersteunen met haar expertise.

Hope University of Congo (UEC)

Hope University of Congo (UEC) streeft ernaar managementvaardigheden op zowel academisch als administratief niveau te verbeteren. Deze verbetering zal UCB en UEC in staat stellen om een aanzienlijke impact te hebben op de samenleving, met name in de DRC en de provincie Kivu, door onderwijs, onderzoek en gemeenschapsbetrokkenheid op kritische gebieden zoals landbouw, recht, sociaal-economische ontwikkeling, gezondheid en meer. Het versterkte personeel zal zich bezighouden met strategische planning en praktische resultaten.

Context

Institutionele uitdagingen in het onderwijs in DRC

De Katholieke Universiteit van Bukavu en Hope University of Congo zijn particuliere universiteiten zonder subsidie van de overheid. Om concurrerend te zijn en zich te onderscheiden van andere universiteiten in de regio, vertrouwen zij op de kwaliteit van het management van zowel het academisch als het administratief personeel. Helaas zijn het management en het bestuurssysteem niet volledig toegerust om te sturen op partnerschappen, het delen van ervaringen, excellentie en financiële autonomie. Er is ook duidelijk behoefte aan verbetering van het bestaande bestuurssysteem om hoogwaardig onderwijs, onderzoek en outreach-activiteiten te garanderen. Dit is des te meer nodig omdat het land weinig in huis heeft om kwaliteitsonderwijs te garanderen en studies wijzen uit dat er sprake is van een achteruitgang in de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus in het land.

Projectdoel en outputs

Dit TMT-project richt zich op het verbeteren van de institutionele capaciteiten voor verbeterde institutionele governance en management, aangezien deze worden beschouwd als sleutelfactoren voor kwalitatief onderwijs, onderzoek en outreach. Het helpt het personeel om de vaardigheden en capaciteit te verbeteren om strategische planning uit te voeren en de institutionele governance en management te verbeteren om de hoogste impact voor de samenleving (DRC en specifiek de provincie Zuid-Kivu) te bereiken. Dit is een duidelijke behoefte die bestaat binnen beide universiteiten (UCB en UEC), vanwege de uitdagende operationele context waarin we ons bevinden en het tekortschieten van externe kwaliteitsborging door autoriteiten.

Om de institutionele governance en management te verbeteren, richt het project zich op de volgende onderwerpen:

  1. Strategic planning, leadership and (change) management capacity;
  2. Quality management system (QMS) in order to improve the results of the set key performance indicators;
  3. Project management.

De volgende trainingsonderwerpen werden opgenomen in de trainingsmissies:

  • Trainingsweek 1: Leadership and strategy
  • Trainingsweek 2: Quality Management systems
  • Trainingsweek 3: Change management
  • Trainingsweek 4: follow-up on strategy planning, performance indicators, quality management system and change management

Relevante Sustainable Development Goals (SDGs)

Deze TMT-training is gekoppeld aan het prioriteitsthema: Voedsel- en Voedingszekerheid (FNS), met nadruk op verbeteren van SDG’s via hun kerngebieden: Gezondheid, Onderwijs, Recht, Economie, Landbouw en Mijnbouw. Hun focus op inclusief onderwijs (SDG-4), duurzame partnerschappen (SDG-17), het beëindigen van honger (SDG-2), het stimuleren van innovatie (SDG-9) en het bevorderen van vrede en gerechtigheid (SDG-16) draagt aanzienlijk bij aan de inspanningen van DR Congo om de SDG-agenda voor 2030 te realiseren.

Opdrachtgever

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer: OKP-TMT 20-00065

  • Université de Bukavu (UCB) logo

Looptijd

Feb 2020 tot Juli 2021

Andere projecten

Meer projecten