Aanvragende partij en partners

Land O’Lakes Venture 37

Georgian Farmers’ Association

Georgian Dairy

Dairy Georgia

 

Context

Land O’Lakes Venture37 leidt een innovatief, vraaggestuurd Food for Progress Safety and Quality Investment in Livestock (SQIL) project. Het doel is de voedselveiligheid en -kwaliteit in de waardeketens van zuivel en rundvlees in de Republiek Georgië te verbeteren.

Als resultaat zullen verliezen verminderen en voedselveiligheid en voedselkwaliteit verbeteren. Het concurrentievermogen, de productiviteit en de handel binnen de Georgische zuivel- en rundvleesmarktsystemen worden daarmee gestimuleerd.

Het SQIL-project en Georgian Farmers’Association (GFA) tonen het belang en de noodzaak aan van het promoten en implementeren van goede landbouwpraktijken binnen de Georgische agribusiness, die het lokale en exportconcurrentievermogen van zuivel- en rundvleesproducten zullen verbeteren. Een ander punt  van aandacht is een verbeterde weerbaarheid bij klimaatverandering.

Projectdoel en outputs

  1. De capaciteit vergroten van de Georgian Farmers’ Association (GFA) en mogelijk aanvullende sectorverenigingen, om GeoGAP-coaching en adviesdiensten te leveren aan boeren. 
  2. De rollen en verantwoordelijkheden van de Georgian Farmers’ Association en andere sectorverenigingen bij de levering van deze diensten vast te stellen.
  3. De bestaande GeoGAP-standaard voor zuivel en rundvlees updaten (indien van toepassing), gebaseerd op de GLOBALG.A.P.-checklists en CPCC’s met daarin opgenomen relevante Georgische nationale voorschriften.
  4. Het opbouwen van de capaciteit van certificerende instanties, om boeren in GeoGAP te certificeren: GFA en aangesloten personeel trainen in GLOBALG.A.P. en GeoGAP voor zuivel en rundvlees en capaciteitsopbouw bij de certificerende instelling.  

Opdrachtgever

Land O’Lakes Venture 37 Inc.

Looptijd

Maart 2021 – December 2021

Impressie van het project

Tekenen MoU Georgische Ministerie van Landbouw en Georgian Farmers’ Association

Andere projecten

Meer projecten