De betrokken organisatie

SMK Negeri 2, Turen

De aanvragende organisatie is SMK Negeri 2, Turen in Malang (Indonesië), opgericht in 2005. In 2020 zijn 864 studenten afgestudeerd, waarvan 178 in het programma Agribusiness Zoetwatervis en het programma Agribusiness Visverwerking.

SMK Negeri 2 belangrijkste focusonderwerpen:

SMK Negeri 2, Turen’s missie is de realisatie van professionele en onafhankelijke professionals door de ontwikkeling van wetenschap en technologie met inzicht in het milieu. De school biedt opleidingen aan die intelligente en competitieve studenten leveren om bij te dragen aan de ontwikkeling van de vis-sector op lokaal en mondiaal niveau.

Hoewel Indonesië de laatste jaren een gestage economische groei heeft gekend, blijven voedselonzekerheid en ondervoeding hardnekkige problemen, vandaar de relevantie van deze opleiding. Enkele van de onderliggende problemen zijn de lage productiviteit en kwaliteit van de voedingsproducten en bijgevolg de hoge kostprijs van de productie. Gebrek aan vaardigheden en deskundigheid van het management en op farmniveau leiden tot een onjuist gebruik van meststoffen/bestrijdingsmiddelen, grote verliezen na de oogst en hoge productierisico’s, terwijl de consument zich hiervan weinig bewust is, net zo min als de risico’s hierdoor op de voedingswaarde en veiligheid van de vis.

Context

De nadruk van dit opleidingsprogramma lig meer op het verwerven van praktische (didactische) vaardigheden ter bevordering van ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling. Met betrekking tot visverwerkingstechnologie is ons trainingsprogramma versterkt door partneren met PT Varia Niaga Nusantara en PT Mutuagung Lestari (laboratorium) als ’training factories’ en door ons onderwijzend personeel bij te scholen op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, traceerbaarheid en certificering om te kunnen voldoen aan de lokale en exportvereisten.

Het centrale punt van de opleiding is de waardeketen van vis en innovatieve oplossingen en technologieën die direct kunnen worden toegepast binnen bestaande systemen van de waardeketen van vis, passend bij de huidige situatie in het land. Het ontwikkelen van de waardeketen door gebruik te maken van lokaal beschikbare middelen zoals een voedselkraam en markttrends zoals verwerkte “catfish kobayaki” zijn voorbeelden van ideeën van studenten die tijdens de gegeven Value Addition training zijn ontwikkeld. Technische aspecten zijn worden gecombineerd met een commerciële strategie; product-marktcombinaties en het opbouwen van partnerschappen tijdens de Entrepreneurshiptraining, incusief een Business Challenge.

Projectdoel en outputs

Dit project richtte zich op capaciteitsontwikkeling voor een duurzame waardeketen voor vis op het gebied van ondernemerschap en ondernemen, marktgericht denken, visverwerking, voedselveiligheid, hygiëne en certificering (voor exporttoegang).

De trainingsprogramma’s:

  • Programma 1: Certificeringssysteem voor voedselbehandelaars, voedselsupervisors en horeca in Indonesië;
  • Programma 2: Value addition en visverwerking voor kleine verwerkingsbedrijven;
  • Programma 3: Bedrijfsontwikkeling en ondernemerschap.

Elementen van leerplanontwikkeling, opleiding van opleiders, koppeling en samenwerking met de particuliere sector en opdrachten voor studenten zijn in elk programma ingebed.

Het programma is bedoeld om systemen op te zetten die de capaciteit van SMK’s opbouwen om voortdurend en creatief de bekwaamheid van de leraren te ontwikkelen om aan de eisen van geschoolde arbeidskrachten van de industrieën te voldoen.

Opdrachtgever

Gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als deel van het Orange Knowledge Programme, project nummer OKP-TMT+.21/00025

Looptijd

April 2021 – December 2022

Andere projecten

Meer projecten