Context

Momenteel zijn de Farm Institutes (FI’s) in Ghana niet erg functioneel. De onderwijsaanpak van deze instellingen is niet uitdagend genoeg en het aantal inschrijvingen is dramatisch laag. De curricula moeten structureel worden herzien – met inbegrip van adequate praktijkfaciliteiten zoals laboratoria en demofarms, om de carrièremogelijkheden te verbeteren, de doorstroming van studenten naar hogere/TVET-opleidingen te bevorderen en ze beter af te stemmen op de landbouwcurricula, die onlangs in het kader van het GHA270 project zijn herzien. De FI’s vereisen structurele veranderingen en daarom (bevestigd door het management tijdens de assessment) een volledige rebranding. Bovendien heeft het land behoefte aan afgestudeerden die allround, competente agro-ondernemers zijn.

Dit project richt zich op de bestaande samenwerking in project GHA270 (zie project hier) tussen CINOP, Kwadaso Agric. College, de Farm Institutes, Q-point en de Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST).
Het project heeft als doel de educatieve en organisatorische kwaliteit van de landbouwscholen te verbeteren. De succesvolle resultaten tot nu toe van het GHA270 project vormen de basis voor de vorming van de partnerschappen voor dit project, waarbij we het landbouwonderwijs verder ontwikkelen naar het niveau van de Farm Institutes en de samenwerking op College niveau willen bevorderen.

Projectdoel en outputs

Het doel is de educatieve en organisatorische capaciteit van de drie landbouwinstituten te vergroten. Deze staan momenteel voor een uitdaging, omdat zij niet voldoende studenten kunnen aantrekken. De FI’s zijn echter zeer belangrijk voor het versterken van het landbouwpotentieel van de Ghanese bevolking. Daarom steunt dit consortium hen om de instituten te rebranden om hun imago te verbeteren en aantrekkelijker te worden voor afgestudeerden van het middelbaar onderwijs en professionele landbouwers.
Het consortium wil de duurzaamheid van het partnerschap vergroten door een mix van activiteiten, zoals: personeelsuitwisseling, gastlessen en gezamenlijke projecten, met speciale aandacht voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan de behoeften van mensen uit gemarginaliseerde groepen en aan het realiseren van gendergelijkheid.

Projectdoelstellingen opgesomd:

  • Studenten naar de Farm Institutes brengen voor praktische training en verdere professionalisering. Het overbruggen van de kloof tussen opleiding op FI-niveau en hogescholen en universiteiten om inschrijvingen te stimuleren en duurzaamheid te garanderen;
  • De FI’s zullen professionele agripreneurs opleiden met de vaardigheden, kennis en houding voor de praktijk;
  • Rebranding van de landbouwinstituten en campagne voeren op middelbare scholen om het onderwijs in de landbouw – en met name de landbouwinstituten – aantrekkelijker te maken. Het aantal agroprofessionals verhogen;
  • Integreren van de waardeketenbenadering in de curricula en korte cursussen die worden gegeven;
  • Meer kinderen van de straat halen door korte cursussen in landbouwinstituten aan te bieden.

Projectresultaat:

ATVET/HE organisaties (In Ghana en in NL) zijn in staat betere educatie aan te bieden, zijn sterk verbonden en vertegenwoordigd in hun lokale omgeving (in lijn met Ghanese/ regionale specifieke arbeidsmarktbehoeften & gericht op inclusiviteit van gemarginaliseerden en gender mainstreaming).

Diensten verleend door Q-Point:

  • Opleiding en onderzoek op het gebied van landbouw, value chain management, gender & inclusiviteit;
  • Ondersteuning van de internationaliseringsstrategie;
  • Creëren van partnerschappen die multidisciplinaire Ghanese/Nederlandse projecten mogelijk maken;
  • Creëren van een omgeving waarin studenten en medewerkers hun internationale oriëntatie kunnen versterken.

Relevante Sustainable Development Goals (SDGs)

Een einde maken aan honger en ondervoeding bij kinderen, de productiviteit en het inkomen van kleine boeren verdubbelen en de duurzaamheid en veerkracht van voedselproductiesystemen garanderen tegen 2030 (SDG 2).

Opdrachtgever

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door de Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP-GHA-10030

Looptijd

Juni 2019 – December 2021

Andere projecten

Meer projecten