Business management training of trainers in Nairobi

Business Management en Value Chain Management

Wat hebben Business Management en Value Chain Management met elkaar gemeen? Beide volgen dezelfde stappen: ze beginnen met analyseren, stellen een doel om te bereiken, en bieden vervolgens een gestructureerde aanpak om in ACTIE te komen!

Simpel, toch? Waarom bedrijven en interventies voor Value Chain development vaak minder impact hebben dan verwacht of gehoopt, komt door het abstracte karakter van de benodigde acties. Doelen zijn te algemeen gesteld, klanten of belanghebbenden zijn niet specifiek gedefinieerd en als gevolg daarvan kan de exacte waarde die moet worden geleverd niet worden gecreëerd. Echter, met de juiste aanpak en praktische stappen, met andere woorden: het juiste management, kunnen zowel bedrijfs- als waardeketenontwikkeling eenvoudig en haalbaar worden gemaakt.

Eerder in het Nuffic-project ‘Marktgerichte trainingsprogramma’s voor de tuinbouwsector’ in Kenia, werden de teams van de Fresh Produce Exporters Association of Kenya en de Kenya School Of Agriculture getraind op Value Chain Management. Vorige week was het tijd voor Business Management.

Collega’s Mark en Lisa braken bedrijfsmanagement op in eenvoudige stappen, om zowel bestaande organisaties als nieuwe bedrijven in de publieke en private sector in Kenia ten goede te komen. De training volgde drie fasen:

  1. Wat wil de consument: desirability
  2. Operationeel beheer: feasibility
  3. Is het betaalbaar om te produceren én te gebruiken: viability

Echte bedrijven werden beoordeeld aan de hand van de businessmodel canvas-methodologie, gebaseerd op de ervaring van de deelnemers aan de training zelf en een echte bedrijfscase in de vorm van een bedrijfsbezoek aan Total Exporters Company in Nairobi, die verschillende groenten naar de EU exporteert.

De training vergemakkelijkte de bespreking van daadwerkelijke bedrijfscases die de deelnemers hadden en hoe ze bedrijven konden verbeteren en uitdagingen konden overwinnen met behulp van verschillende benaderingen. Teambeheer werd niet over het hoofd gezien, aangezien persoonlijke ontwikkeling ook werd opgenomen als startpunt voor rol- en taakverdeling binnen de organisaties die als bedrijfscases werden gebruikt en de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met interpersoonlijke dynamiek.

Als resultaat van de trainingsweek presenteerden de deelnemers BMC’s voor nieuwe en bestaande bedrijfsideeën als startpunt om het veld in te gaan en het te doen. Want uiteindelijk is het zaken DOEN in plaats van zaken bespreken wat echte waarde creëert!

We kijken terug op een succesvolle trainingsweek vol vruchtbare discussies en echte ervaringen. Bedankt aan de enthousiaste deelnemers, bedankt voor het hosten van ons Kenya School of Government en Total Exporters Kenya en bedankt voor het organiseren, FPEAK en KSA!

Hieronder een beknopte indruk van de week:

At Total Exporters company for field visit

At Total Exporters company for field visit

During the training

During the training

At Total Exporters company for field visit

At Total Exporters company field visit

The training participants

The training participants

At the Total Exporters board room

At the Total Exporters board room

During the training

During the training

At Total Exporters company for field visit

At Total Exporters company for field visit

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws