De betrokken organisaties

University of Jordan (UJ), afdeling Tuinbouw en Gewaswetenschappen heeft 20 personeelsleden. De afdeling omvat postdoctorale programma’s van M.Sc. in Biotechnologie en Tuinbouw en Gewaswetenschappen, Biologische landbouw en Ph.D. graad in Tuinbouw en Gewaswetenschappen. Het omvat een undergraduate programma in Tuinbouw en Gewaswetenschappen en een in Landscaping en Floriculture. De missie van de afdeling is het opleiden van studenten en de interactie met producenten, private sector, beroepsgroepen en de samenleving door middel van een onderscheidend curriculum en een dynamische onderzoeksfaculteit.

Al Balqa’ Applied University (BAU), is met een capaciteit van 47.500 studenten een toonaangevende instelling in het kwalificeren van human resources op beide niveaus van het hoger onderwijs (beroeps- en technisch) en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek voor de sociaal-economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen. BAU voorziet de Jordaanse (landbouw)markt van hooggekwalificeerde afgestudeerden die voldoen aan de vraag van de markt met deskundigen en professionele werkgelegenheid, zowel technisch als systematisch. De Faculteit Landbouwtechnologie heeft een leidende positie in biotechnologie, voeding, landbouw en watervoorraden, milieu, beheer en ontwikkeling in Jordanië.

Shoubk University College TVET werd in 1965/1966 opgericht als landbouwschool. In 1975 werd het een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs om gekwalificeerde landbouwdocenten af te studeren. In 1999 werd het een van Al-Balqa’s Applied University Colleges. Het biedt zowel een diploma als een BSc in plantaardige productie aan. Het college heeft een groot aantal technische en administratieve medewerkers bestaande uit 271 gekwalificeerde docenten en 76 administrateurs, technici en arbeiders.

Al-Huson University College TVET werd opgericht in 1981, als onderdeel van het tweede onderwijsproject van het Ministerie van Onderwijs, en het doel van de oprichting van het college in het begin was de rehabilitatie van technici en technische specialisten om te voldoen aan de behoeften van de Jordaanse samenleving. In 1985 werd het een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en vervolgens werd het een van de Toegepaste Universitaire Colleges van Al-Balqa. Het biedt zowel een diploma als een B.Sc in Voeding en Voedselverwerking. Het college bestaat uit 133 gekwalificeerde docenten en 148 administrateurs, technici en werknemers.

Context

De competentie- en vaardigheidskloof in het landbouwonderwijs in Jordanië

In de Jordaanse tuinbouwsector is er een mismatch tussen de vraag naar vaardigheden en competenties op de arbeidsmarkt en het aanbod van geschoolde afgestudeerden uit het hoger onderwijs (HE) en colleges (TVETs’). Met name de TVET’s die laag- tot middelbaar opgeleide afgestudeerden aanbieden, zijn vaak niet goed op elkaar afgestemd en staan eerder op zichzelf. Een onlangs goedgekeurde wet in Jordanië beoogt hierin verandering te brengen en onder een nieuw aangestelde Raad worden ontwikkelingen voor TVET-vaardigheden, connecties en organisatie doorgevoerd.

Ook beschikken het hoger onderwijs en de TVET’s vaak niet over een actief en goed gestructureerd professioneel netwerk en zijn bedrijven en organisaties uit dit netwerk onvoldoende betrokken bij het in kaart brengen van de vereiste vaardigheden en competenties, het leveren van input bij het ontwerpen van curricula en programma’s, of het gestructureerd opnemen van studenten voor stage- of leerprogramma’s. Het onderwijzend personeel en het management van het hoger en beroepsonderwijs worden vaak niet opgeleid op de werkplek van deze bedrijven/organisaties. Dit leidt tot een gebrek aan arbeidsmarktgericht onderzoek en planning om de particuliere sector aan boord van het hoger en beroepsonderwijs te krijgen.

Ten slotte is er in Jordanië, zowel op TVET-niveau als op de arbeidsmarkt, weinig participatie van meisjes en vrouwen, zelfs in vergelijking met andere omringende landen. Het project beoogt de huidige situatie van een laag genderevenwicht op het niveau van het hoger onderwijs, het TVET en de arbeidsmarkt te verbeteren binnen de bestaande sociale normen en cultuur.

Projectdoel en outputs

Het project sluit nauw aan bij het transformatieproces naar een meer inclusieve arbeidsmarkt en sectorontwikkeling, en bevordert een stimulerende omgeving voor jonge afgestudeerden om werk te vinden en te creëren.

Samen met Maastricht School Of Management (MSM), Universiteit van Amsterdam (UVA), CINOP, Profyta BV en Acacia Water BV richt Q-Point zich op een multidisciplinaire uitvoering van het project op dit geïntegreerde gebied van de ontwikkeling van de tuinbouwsector en het optimaliseren van waterefficiëntie en hergebruik van afvalwater voor irrigatie.

Het project combineert de doelstellingen van bevordering van landbouwgroei en duurzaam en billijk watergebruik. Het richt zich op de verbetering van de tuinbouwcurricula en -programma’s van twee TVET’s en de Universiteit van Jordanië. De focus van het project is het versterken van de technische capaciteiten van het onderwijzend personeel en het management om deze cursussen met succes te geven en jonge mensen op te leiden op het gebied van de ontwikkeling van de tuinbouwsector en het optimaliseren van waterefficiëntie en hergebruik van afvalwater voor irrigatie, met als resultaat curricula en cursussen die sterk gebaseerd zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt.

 

Training of Trainers: Curriculumontwikkeling (Alma Ruting)

Wat: ontwikkelen van pedagogische en didactische competenties van TVET-personeel om curricula te (herzien en) leveren + technische competenties van TVET-personeel op het gebied van slimme tuinbouw om technische overdracht en industriële uitbreiding in het onderwijs op te nemen, en on-the-job training van TVET-personeel in technische vaardigheden en competenties.

Wanneer: 17-20 oktober 2022

Inhoud van de training: Tijdens deze missie hebben de deelnemers met hulp van de Nederlandse partners les- en leermateriaal ontwikkeld en herzien in overeenstemming met de herziene leerdoelen van de volgende modules:

 • Landbouwmeteorologie, d.w.z. het gebruik van weergegevens, zeer belangrijk
 • Veldgewasproductie, d.w.z. hier een link leggen naar kasbezoeken tijdens de workshop
 • Intensieve tuinbouw, d.w.z. glastuinbouw, combineren met b) hierboven tijdens de workshop.
 • Productie van fruitbomen, d.w.z. aandacht voor 5.5 en 5.6
 • Geïntegreerde gewasbescherming, d.w.z. nadruk op IPM, een kritisch onderwerp.
 • Plantenvermeerdering en -kwekerij, d.w.z., koppeling met de kasproductie hierboven (b en c)
 • Beginselen van beheer en landbouw, d.w.z., rol voor MSM en Acacia
 • Beginselen van voeding en levensmiddelentechnologie, d.w.z. alleen gericht op tuinbouwproducten
 • Beginselen van bodem en irrigatie, d.w.z. rollen voor Profyta en Acacia
 • Sierplanten en landschapsarchitectuur.

Training output:

 1. Personeel is opgeleid in het ontwerpen en ontwikkelen van praktijkgerichte en leerlinggerichte opdrachten en beoordelingen;
 2. De feitelijke ontwikkeling van die opdrachten en beoordelingen.

Training of Trainers: Gender sensitive ondernemerschap (Lisa Rotteveel)

Wat: Ontwikkeling van pedagogische en didactische vaardigheden van TVET-personeel om curricula te (herzien en) verstrekken + Water-smart horticulture technische vaardigheden van TVET-personeel om technologieoverdracht en industriële uitbreiding in het onderwijs op te nemen, en on-the-job training van TVET-personeel in technische vaardigheden en competenties.

Wanneer: 13-17 februari 2023

Inhoud van de training: Focus op ondernemers mindset door de docenten zelf te laten ondervinden wat ondernemerschap is. Training over praktisch ondernemerschap voor docenten gebaseerd op het CANVAS-model. Identificatie van ideeën, ontwikkeling van een businessplan voor een startend bedrijf, pitching tijdens de “business challenge”.

Output: Pitch event waarin de deelnemers hun ondernemersideen pitchen aan ‘jury’ als kickstart voor hun fictieve business idee.

Training of Trainers: Vrouwelijk talent en gender & inclusie (Olivia Ansenk)

Wat: Versterking van de samenwerking met de tuinbouwsector om de overgang van met name vrouwelijke afgestudeerden in de agrarische sector soepel te laten verlopen.

Wanneer: 4-daagse workshop van 23 -26 november 2022

Inhoud van de training: Hoe creëer je een gender en vrouwelijk talent programma?

Wat verwachten bedrijven van (vrouwelijke) studenten? Management van verwachtingen. Welke (praktische) vaardigheden zijn vereist? Wat is de rol van de onderwijsinstelling, het bedrijf en de student? Hoe de voortgang te bewaken. Hoe de positie van vrouwelijke studenten in bedrijven verbeteren?

Gender issues zijn besproken in groepen:

 • Hoge werkloosheid onder vrouwelijke afgestudeerde tuinbouwers
 • Particuliere tuinbouwbedrijven willen minder vrouwen dan mannen
 • Vrouwen zijn beperkt in het reizen naar het werk, culturele normen
 • De prestaties van vrouwelijke studenten binnen het tuinbouwprogramma zijn zeer positief
 • Over het algemeen zijn vrouwen binnen de universiteit goed vertegenwoordigd
 • Hoe kan de toegang van vrouwen tot banen in de tuinbouwsector worden verbeterd, na succesvolle studententijd?

Training resultaat: Gendergevoelige interventies ter verbetering van de tuinbouwsector, zoals het creeeren van een strategie voor mentorschap en loopbaanbegeleiding voor vrouwelijke studenten en afgestudeerden en de institutionalisering daarvan.

Relevante Sustainable Development Goals (SDGs)

De doelstelling van het project is bij te dragen aan het beëindigen van honger, het verdubbelen van de productiviteit en het inkomen van kleine boeren en het waarborgen van de duurzaamheid en veerkracht van Jordaanse voedselproductiesystemen in 2030 (SDG 2).

Het belangrijkste langetermijneffect van het project is: 1) Bevorderen van landbouwgroei; en 2) Creëren van ecologisch duurzame voedselsystemen. Aangezien de verhoging van de waterefficiëntie en het hergebruik van afvalwater voor de landbouw(tuinbouw)productie sleutelaspecten van het project zijn, zijn bijkomende langetermijneffecten: 3) Water wordt duurzaam en billijk gebruikt, waarbij de behoeften van alle sectoren en het milieu worden gewaarborgd, en 4) Waterefficiëntie in de landbouw verhoogd.

De effecten op middellange termijn:

 1. Het onderwijssysteem (TVET/HE) van goede kwaliteit, relevant en toegankelijk is(SDG 4);
 2. Partnerschappen tussen personen en organisaties inclusief en duurzaam zijn (SDG 17);
 3. Organisaties die belangrijk zijn voor (sectorale) inclusieve ontwikkeling van partnerlanden versterkt worden door instroom van verbeterde arbeidskrachten.

Client

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door de Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP-JOR-30002.

 • University of Jordan logo

Looptijd

November 2019 – Maart 2023

Andere projecten

Meer projecten