Aanvragende partij (en partners):

Kenya School of Agriculture (KSA), Fresh Produce Exporters Association Kenya (FPEAK)

Consortiumpartner(s) Q-Point:

Egerton University, InHolland, Profyta

Context

Landbouw en export in Kenia

De ontwikkeling en gestage groei van de tuinbouwsector in Kenia in de afgelopen drie decennia worden algemeen erkend als een succesverhaal. Kenia is uitgegroeid tot een belangrijke exporteur van verse producten naar Europa en blijft nieuwe markten aanboren in Rusland en het Midden-Oosten.

Hoewel er veel potentieel is voor de tuinbouwsector in Kenia, daalden de inkomsten in 2022 met 32 miljard Keniaanse shilling in de eerste helft van het jaar, als gevolg van verminderde opbrengsten uit bloemen, groenten en fruit. De waarde van de exportproducten daalde met 40 procent tot 48,4 miljard Keniaanse shilling, vergeleken met 80,7 miljard Keniaanse shilling in dezelfde periode in 2021. De waarde werd naar beneden gehaald door een afname in volume en lagere kwaliteit van avocado’s in het eerste kwartaal van 2022, omdat de geëxporteerde producten nog niet rijp genoeg waren. Dit leidde tot een lage opbrengst en meer afwijzingen van de producten op de wereldmarkt. Het volume aan fruit daalde van 82,1 miljoen kilogram naar 44 miljoen kilo in de beoordeelde periode. Inkomsten uit bloemen daalden van 53,2 miljard Keniaanse shilling vorig jaar naar 37,3 miljard Keniaanse shilling in de periode van halfjaarlijkse beoordeling, terwijl de opbrengst van fruit daalde van 12 miljard naar 5,6 miljard Keniaanse shilling. Opbrengsten uit groenten daalden met 10,1 miljard Keniaanse shilling naar 5,4 miljard Keniaanse shilling. Belanghebbenden zoals boeren, handelaren en exporteurs missen actuele informatie en gegevens over markttrends, markteisen en consumentenvoorkeuren.

Er zijn toenemende zorgen over voedselveiligheid en naleving van sanitaire en fytosanitaire normen wereldwijd, en als gevolg daarvan heeft Kenia verschillende meldingen van niet-naleving ontvangen van exportbestemmingen zoals de EU. In 2022 registreerde Kenia 62 onderscheppingen van de export van verse producten naar de Europese Unie-marktbestemmingen Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het pesticide Acephate was een van de chemicaliën die verboden zijn in de EU maar nog steeds in gebruik zijn in Kenia. Sporen van deze chemische stof zijn aangetroffen in bonen en erwten die uit Kenia zijn geëxporteerd, vandaar de onderschepping. Een melding was afkomstig van overschrijding van de maximale residulimieten (MRL’s) in avocado’s. Dit had ook invloed op het totale exportvolume.

Publieke instellingen, onderwijsinstellingen, NGO’s en de private sector beschikken niet over actuele kennis en praktische informatie op het gebied van (EU)regelgevingssystemen, risicobeheer, markteisen en voedselveiligheidsnormen. Om verdere verliezen en een mogelijke ineenstorting van de sector te voorkomen, is het noodzakelijk om boeren, exporteurs, maar ook inspecteurs van het Ministerie van Landbouw & Veeteeltontwikkeling te versterken om aan EU-normen te voldoen en over de juiste documentatie te beschikken, inclusief traceerbaarheid.

De betrokken instellingen

Kenya School of Agriculture (KSA) is een hogere landbouwopleidingsinstelling in Kenia. De school is opgericht in 2011 en is geregistreerd en gemachtigd door de Technical and Vocational Education Training Authority (TVETA) om certificaat- en diplomacursussen in Algemene Landbouw aan te bieden. Bovendien is KSA geaccrediteerd door de Curriculum Development, Assessment and Certification Council (CDACC) om competentiegericht onderwijs en training (CBET) aan te bieden in lange en 15 op maat gemaakte korte cursussen in verschillende landbouw-waardeketens op continue en modulaire basis. De cursussen zijn volledig gebaseerd op de behoeften van de arbeidsmarkt, zoals Waarde toevoeging & Agroverwerking, Kwekerijoprichting en Plantvermeerdering, Kassentechnologie, Ondernemerschap & Agribusinessontwikkeling, Klimaatslimme Landbouw (CSA), Genderintegratie in de Landbouw, Geïntegreerde Plaagbestrijding (IPM), enz. Op basis van de behoeften in de markt ontwikkelt KSA nieuwe diensten en trainingscursussen in samenwerking met (inter)nationale partners.

Fresh Produce Exporters Association of Kenya (FPEAK) is de voornaamste handelsvereniging van Kenia die telers, exporteurs en dienstverleners in de tuinbouwsector vertegenwoordigt. Opgericht in 1975, toen de export van tuinbouwproducten nog in de kinderschoenen stond, is de vereniging uitgegroeid tot de belangrijkste sectorale handelsvereniging van Kenia. Leden van de vereniging zijn betrokken bij het kweken en/of exporteren van vers gesneden bloemen, fruit en groenten. FPEAK fungeert als een centraal coördinatiepunt voor de export van tuinbouwproducten. Daarnaast ondersteunt FPEAK telers en exporteurs door technische en marketinginformatie en training te bieden, fungeert als informatiecentrum en voert actieve belangenbehartigingsprogramma’s uit om de concurrentiepositie van de sector te verbeteren.

FPEAK heeft twee niveaus van lidmaatschap, namelijk (a) gewone leden die betrokken zijn bij exportactiviteiten en (b) aangesloten leden die diensten aanbieden in de tuinbouwsubsector.

Een van de belangrijkste taken van een exporteursvereniging is het vertegenwoordigen van haar leden. Het bereik van belanghebbenden waarmee de vereniging in contact komt, en het aantal evenementen waarbij dit gebeurt, is uiterst breed: van overheidsinstellingen tot kopers, leden, nationale en internationale evenementen, waarvan sommige virtueel zijn. Voor elk van deze interacties kunnen de doelstellingen die de vereniging moet behalen, divers zijn: toegang tot de markt, concurrentievermogen, belangenbehartiging, het delen van informatie met leden, enzovoort.

FPEAK is op zoek naar opleidingsaanbieders om aanvullende trainingsmodules te ontwikkelen en aan te bieden voor haar leden.

Projectdoel en outputs

Het project richt zich op de volgende onderwerpen in de vorm van trainingsweken en (online) consultancy en support:

 1. Kasmanagement
 2. Post-Harvest Management
 3. Value addition voor groente en fruit
 4. Business, ondernemerschap en export marketing
 5. Voedselveiligheidsnormen
 6. Kwaliteitscontrole en inspectie
 7. Bloemen: kwaliteit en vaasleven
 8. Demonstratie value addition voor groente en fruit
 9. Demonstratie voedselveiligheidssystemen
 10. Online leren
 11. Workplace programma’s

Relevante Sustainable Development Goals (SDGs):

 • Food and Nutrition Security (FNS);
 • Private Sector Development door middel van Public-Private Partnerships (PPP);

Einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw (SDG 2 Geen Honger). Het langetermijndoel is als volgt gedefinieerd:

Een einde maken aan alle vormen van ondervoeding; Het bevorderen van agrarische groei; Ecologisch duurzame voedselsystemen.

Opdrachtgever:

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer: TMT+23-00034

 • NUFFIC logo

Looptijd:

Juli 2023 tot augustus 2024

Andere projecten

Meer projecten