Aanvragende partij en partners

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 

NORMEN VOOR EXPORT EN AGROVERWERKING

In 2019 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Q-Point opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de Zimbabwaanse groente- en fruitsector. Deze studie geeft een overzicht van de huidige stand van de sector. De haalbaarheid van overname en uitvoering van internationaal erkende voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsystemen in Zimbabwe worden eveneens besproken. Het rapport beschrijft de waardeketen, knelpunten en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Het geeft aanbevelingen over hoe Nederlandse experts en bedrijven zich kunnen inzetten voor de verdere ontwikkeling van de waardeketen van groenten en fruit in Zimbabwe. Klik hier voor het rapport

Exportpotentieel

De focus van deze studie is gericht op de tuinbouwsector in Zimbabwe, meer specifiek op de productie en verwerking van groenten en fruit. Deze sector wordt momenteel als onderontwikkeld beschouwd, maar heeft een groot potentieel. Zimbabwe heeft vruchtbare gronden en een gunstig agro-ecologisch klimaat, wat grote economische voordelen voor het land kan opleveren.

Nederland biedt waardevolle kennis en ervaring als ’s werelds op een na grootste landbouwexporteur. Met de focus op potentiële economische voordelen, gaat deze studie verder dan productie/transformatie en wordt de toegevoegde waarde door handling, logistiek en andere diensten na de oogst (post-harvest) meegenomen.

 

Zimbabwe cover photo

KANSEN VOOR NEDERLANDSE EN ZIMBABWAANSE STAKEHOLDERS

Het grote potentieel van de groente- en fruitsector in combinatie met de Nederlandse ervaring en expertise maakte een studie noodzakelijk die keek naar mogelijkheden waar de Zimbabwaanse groente- en fruitwaardeketen zich verder kan ontwikkelen en hoe Nederland kan bijdragen aan de ontwikkeling ervan.

De studie maakt duidelijk waar Nederlandse bijdragen kunnen worden gedaan op basis van de aanbevelingen voor sectorontwikkeling. Het is een goed uitgangspunt voor Zimbabwaanse stakeholders om toenadering te zoeken tot Nederlandse bedrijven en voor Nederlandse bedrijven om te bepalen waar hun competenties voldoen aan de Zimbabwaanse behoeften en ontwikkelingen.

We hopen dat deze studie zal bijdragen aan nieuwe ideeën, instrumenten en initiatieven die de weg vrijmaken voor verdere ontwikkeling van de Zimbabwaanse groente- en fruitsector en een betere samenwerking tussen Nederland en Zimbabwe.

Opdrachtgever

RVO

  • RVO logo

Looptijd

Juli 2020

Andere projecten

Meer projecten