Aanvragende partij (en partners):

Stellenbosch University

Western Cape Department of Agriculture

AgriColleges International

6 Individual TVETs: Vhembe TVET, Nkangala TVET, Northern Cape TVET, Motheo TVET, Elsenburg TVET and Boland TVET

Academy for Environmental Leadership

Consortium partners:

Graafschap College

Maastricht School of Management

CINOP

SaltFarm Texel

Acacia Water

Betrokken partners:

Stellenbosch University (SU) is een toonaangevende universiteit in Zuid-Afrika. Deskundigen uit zowel haar Water- als
Landbouwafdelingen maken deel uit van het consortium. SU is oprichter van de Elsenburg TVET, en
faculteitspersoneel verzorgt training en onderwijs voor personeel en studenten aan TVET’s in het hele land. SU heeft geïnvesteerd in vaardigheden en technologie om een ​​toonaangevende leverancier van e-learninglandbouw programma’s te worden.

Het Ministerie van Landbouw van Westkaap ondersteunt de provinciale landbouwsector bij het handhaven van zijn exportpositie door de toegevoegde waarde te vergroten; ondersteuning van de sector (boeren en industrieën) bij het verhogen van de landbouwproductie (primaire provinciale grondstoffen); het optimaliseren van het duurzame gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen door middel van natuurbehoud.

Context

Achtergrond: Landbouw en watermanagement in Zuid-Afrika
Zuid-Afrika wordt geconfronteerd met cruciale uitdagingen op het gebied van waterbeheer en landbouw, vooral bij het overdragen van land aan opkomende boeren die moderne landbouwvaardigheden nodig hebben. Het project richt zich op de tuinbouw- en aardappelsector in belangrijke productiegebieden zoals de Westkaap, de Vrijstaat en de provincie Noordwest. De nadruk ligt op slimme waterinnovaties, zoals hoog efficiënte irrigatie en geoptimaliseerde strategieën voor watergebruik, met als doel het landbouwinkomen en de werkgelegenheid te stimuleren. Het potentieel voor het integreren van Nederlandse kennis en technologie is groot, met de nadruk op het versterken van kansarme groepen, vooral vrouwen, door middel van online leren.

De waterveiligheid, een prioriteit voor de Zuid-Afrikaanse regering, staat onder druk, aangezien de landbouw 60% van de hulpbronnen in beslag neemt. Innovatieve praktijken op het gebied van waterbeheer, waaronder 3V-maatregelen en grondwaterstrategieën, zijn essentieel. Het implementeren hiervan in de samenhang tussen landbouw en water is echter een uitdaging en vereist geschoolde arbeidskrachten, ondersteunende platforms voor het delen van inzichten en gezamenlijke inspanningen voor duurzame en inclusieve groei.

Projectdoel en outputs

Het project stimuleerde de landbouwgroei en duurzaam, rechtvaardig watergebruik door jongeren te onderwijzen in wateroptimalisatie en Climate Smart Agriculture. Het was gebaseerd op het afstemmen van TVET-programma’s op de behoeften van de arbeidsmarkt op het gebied van landbouw en water. Tot de belangrijkste belanghebbenden behoorden de QCTO en SETA, die de ontwikkeling van een nieuwe nationale beroepskwalificatie ondersteunden. Zes TVET-hogescholen in verschillende provincies waren erbij betrokken, waarbij de Universiteit van Stellenbosch de implementatie leidde. Het consortium en de TVET’s zijn gefocust op het ontwikkelen van beroepsnormen, het matchen van industriële vaardigheden en inclusieve praktijken, ondersteund door een Nederlands-Zuid-Afrikaans Triple helix-platform.

Relevante Sustainable Development Goals

De doelstellingen van het FNS & Water-project zijn als volgt: Beëindig honger (SDG 2) en zorg voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6) door het bevorderen van landbouwgroei en duurzaam en rechtvaardig watergebruik, waardoor de behoeften van iedereen worden gewaarborgd. sectoren en het Milieu.

Op projectniveau is het volgende overkoepelende resultaat gedefinieerd:

TVET- en HO-organisaties (in Zuid-Afrika en NL) voeren hun kerntaken beter uit en zijn stevig verankerd in hun omgeving (in lijn met specifieke arbeidsmarktbehoeften en gericht op inclusiviteit).

Relevante duurzame ontwikkelingsdoelen:

Deze TMT-training is gebaseerd op het prioriteitsthema: Voedsel- en Voedingszekerheid (FNS), met nadruk op het bevorderen van landbouwgroei en duurzaam en rechtvaardig watergebruik.

Opdrachtgever:

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer (OKP-SAF-10023).

Looptijd

June 2019 – December 2022

Andere projecten

Meer projecten