AANVRAGENDE PARTIJ EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Green Valley Agro (GVA) Tanzania

TVET Horticultural Training & Research Institute – Horti-Tengeru

TVET MATI Uyole

The Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT)

TARI Ilonga

TARI Kifyulilo

TARI Dakawa Mvomero

CONSORTIUMPARTNERS Q-POINT

Inholland university of applied sciences

Profyta B.V.

HZPC B.V.

De betrokken instellingen:

Green Valley Agro (GVA)

Een particulier opleidingscentrum voor landbouw en tuinbouw in Tanzania, gespecialiseerd in gewasoplossingen voor subtropische en tropische klimaten. Met meer dan 50 jaar wereldwijde ervaring in zaden en landbouw biedt GVA op maat gemaakte oplossingen, geïntegreerde gewasverzorging en trainingsprogramma’s. Hun Total Care Concept omvat ziekteresistente zaden, innovatieve technologie, biologische bestrijding en klimaatvriendelijke landbouwoplossingen. GVA opereert in meerdere Afrikaanse landen, met de focus op eetbare tuinbouw en de ontwikkeling van nieuwe teelttechnieken. Ze werkten eerder samen in het project OKP-TZA-10035 om de vaardigheden en trainingscapaciteit in de tuinbouwsector te versterken.

SAGCOT 

Het SAGCOT-initiatief, gelanceerd in 2010, heeft tot doel de landbouwproductiviteit, voedselzekerheid en armoedevermindering te bevorderen door de commercialisering van kleine boeren. Het stimuleert marktgerichte landbouw voor kleinschalige telers en versterkt de banden met commerciële agribusiness. SAGCOT richt zich op negen waardeketens, waaronder tomaten en aardappelen, en zorgt voor betrokkenheid van de overheid op nationaal en lokaal niveau.

A-TVET Horticultural Research & Training Institute (Horti Tengeru)

Richt zich op onderzoek en training in de tuinbouw, met de nadruk op de productie van groentezaden en plantenvermeerdering. A-TVET Mati Uyole biedt cursussen in diverse landbouwgebieden, gesteund door donororganisaties, NGO’s en particuliere sponsors. Ze werkten samen in het project OKP-TZA-10035, en GVA blijft hen ondersteunen in de productie van kassen. Beide A-TVET-instellingen zullen deel uitmaken van het TMT+ programma, waarbij hun kassen worden gebruikt voor training.

De Tanzania Agricultural Research Institute (TARI) instituten

TARI Ilonga, opgericht in 1943, is het Zonale Centrum voor Onderzoek en Training in de Oostelijke zone, met de nadruk op post-harvest management en verschillende gewassen. TARI Dakawa, opgericht in 1984, is gespecialiseerd in rijstonderzoek en duurzame landbouwsystemen. TARI-Kifyulilo, opgericht in 1986, was oorspronkelijk gericht op theeonderzoek en breidde zich uit naar andere gewassen zoals aardappelen, bonen en maïs.

Context

In Tanzania speelt landbouw, vooral tuinbouw, een cruciale rol in de ontwikkeling en draagt ​​aanzienlijk bij aan het bruto binnenlands product (BBP) en werkgelegenheid. Met een bevolking die jaarlijks met meer dan een miljoen groeit, is het essentieel om de landbouwsector te moderniseren. Nederland identificeert Tanzania als een veelbelovende markt voor de export van tuinbouwtechnologie. Echter, kleinschalige boeren missen vaak de vaardigheden om te voldoen aan internationale kwaliteitsnormen, wat leidt tot gewasverlies en overmatig gebruik van chemicaliën. Om deze uitdagingen aan te pakken, richt dit project zich op de teelt van tomaten en aardappelen, met als doel de productiviteit, voedselzekerheid en export te verbeteren. Het promoot duurzame, klimaatbestendige landbouwmethoden en demonstreert efficiënte, gesloten teeltsystemen die zowel boeren als de mondiale voedselzekerheid ten goede komen.

Projectdoel en outputs

Samenwerking en sterkere banden tussen A-TVETs, particuliere opleidingscentra en SAGCOT-partnerschappen zijn essentieel. Door deze verbindingen is de belangrijkste bijdrage van het project het creëren van verbeterde (gemoderniseerde) tuinbouwbedrijven en waardeketens, resulterend in (1) een aantrekkelijkere sector waarin jongeren kunnen deelnemen, aangezien er meer kansen zijn voor (jeugd)werkgelegenheid, en (2) het versterken van de (inkomens)positie van vrouwen die voornamelijk actief zijn in de sector, onder andere door meer kansen voor vrouwen in de agribusiness. Het project zal zich richten op op vraag gebaseerde innovaties die rekening houden met gender, jeugd en het milieu, en aspecten omvatten zoals kwaliteitszaden, klimaatbestendige landbouw, nieuwe elektronische technologieën (sensoren), irrigatie, inclusief ketenbeheer, post-harvest behandeling, voedselveiligheidsnormen (GLOBALGAP, certificering en exportvereisten), testen op restniveaus (MRL), waardevermeerdering om gediversifieerde en duurzame tuinbouwketens op te zetten. De belangrijkste uitdaging die hiermee wordt aangepakt, is het gebrek aan technische en zakelijke vaardigheden en beperkte praktijkervaring van A-TVET-personeel, boeren en jongeren die in de tuinbouw willen werken. Het project zal praktische trainingsmodules en demonstratieprogramma’s identificeren, ontwikkelen en implementeren met betrekking tot voedsel- en voedingszekerheid, met de nadruk op tuinbouw, in samenwerking met sectorbetrokkenen en experts op verschillende gebieden, vooral gericht op praktische, technische en zelfstandige vaardigheden. Daarnaast zal er aandacht zijn voor mentorschapsprogramma’s in de industrie voor start-ups om het aantal kansen in de agribusiness te vergroten.

De volgende onderdelen zullen worden uitgevoerd tijdens het project:

 1. Training: Duurzame aardappelproductie (in open veld)
 2. Training: Beheer van kassen
 3. Training: Beheer na de oogst
 4. Training: Internationale voedselveiligheidsnormen
 5. Training: Ontwikkeling van ondernemersvaardigheden in de agrosector, marketing en handel
 6. Training: Kwaliteitscontrole en inspectie
 7. Center of Excellence (CoE) ontwikkeling en uitvoering. Het CoE is ook een plaats waar innovatieve technologieën op het gebied van irrigatie, klimaatbestendige landbouw, hernieuwbare energie, enz., die toepasbaar zijn op landbouwactiviteiten in Tanzania, worden gedemonstreerd. Door de integratie van sensoren worden verschillende gegevensbronnen gekoppeld, wat leidt tot de mogelijkheid om causale verbanden in deze gegevens te onderzoeken, waarmee de controle over het groeiproces van zaden en planten naar een geheel nieuw niveau wordt getild, wat nog niet gebeurt. Nieuwe technieken worden hier toegepast, wat een innovatieve aanpak vereist en dus de nodige technische vaardigheden.
 8. Demonstratie van chemisch gebruik en GlobalG.A.P; Implementatie van GlobalG.A.P. in de kassen van GVA, Mati Uyole in Mbeya en Horti-Tengeru, om de veilige productie van groenten te demonstreren. Het team zal een praktische handleiding ontwikkelen voor de implementatie van GlobalG.A.P. op het niveau van de boeren.
 9. Green Juniors-programma ontwikkeling & uitvoering: Om onderwijs (Mati Uyole, Horti Tengeru, TARI Ilonga, TARI Kifyulilo en TARI Dakawa Mvomero) te verbinden met de private sector (boeren, verwerkers en agri-input leveranciers) en een wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen te creëren.

Relevante Sustainable Development Goals (SDGs)

Voor dit TMT+ richten we ons op Voedsel- en Voedingszekerheid (FNS) en Hernieuwbare Energie, waarbij de volgende elementen een geïntegreerd onderdeel zijn van het project:

 • Duurzame landbouw op het gebied van zaden voor de tuinbouw
 • Klimaatbestendige landbouw
 • Hergebruik van productieafval (compostering), met als resultaat aardgas en compost en compostthee.
 • Verdieping van waardeketens (landbouw en tuinbouw)
 • Het gebruik van nieuwe technologie om ziekten in een voorfase te detecteren.
 • Productie van onze biologische bestrijders.
 • Gesloten teeltsystemen, om het waterverbruik en inputs zoals NPK te minimaliseren, met gebruik van compost en andere middelen.
 • Verbeterde landbouwproductiviteit
 • Ondernemerschap (creëren van zakelijke kansen en banen) en werkgelegenheid voor jongeren
 • Het tot stand brengen van verbindingen tussen TVETs, boeren en de private sector

Opdrachtgever

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP–TMT+ 23-00038.

Looptijd

Juli 2023 tot augustus 2024

Andere projecten

Meer projecten